Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT Arbetsmarknad

SRAT Arbetsmarknad är en partipolitiskt neutral sammanslutning av anställda eller på annat sätt verksamma i offentlig eller privat sektor och har arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsområdet.

En man och en kvinna söker information på en dator på en Arbetsförmedlingh

SRAT Arbetsmarknad delar Sacos lönepolitiska värderingar och organisationens positiva syn på utbildning, kunskap och kompetens.

Föreningen är en kontaktförening inom SRAT med uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen

Som SRAT-medlem får du information dels från förbundets medlemstidning Essens och på webbplatsen angående centrala avtal och olika förbundsfrågor, dels från din lokala Saco-S-förening och Saco-S centralt.

Du som är medlem i SRAT Arbetsmarknad har tillgång till SRATs medlemsförmåner.

Förhandlare

Jonatan Holm
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se