SRAT-A

Oavsett arbetsmarknadssektor kan du vara medlem i SRAT - ett av Sacos fackförbund. Vi verkar nära dig som medlem och bistår med förhandlingshjälp och rådgivning när du behöver. Medlemskapet innebär också många förmåner med olika samarbetspartners; inkomst- och sjukförsäkring, möjlighet att teckna prisvärda gruppförsäkringar, skriva privata avtal med hjälp av jurist med mera.

SRAT finns överallt! Här ser du var vi finns och exempel på yrken. Om du byter arbetsmarknadssektor behöver du inte byta förbund. Det är bra!

(klicka på bilden så får du upp en större bild)

SRAT verkar fackligt genom många samarbeten, exempelvis Saco-S inom staten, AkademikerAlliansen på kommunal/landstingskommunal sektor och Saco-P på privat sektor. SRAT är också en del av PTK.

Genom medlemskapet i SRAT erbjuds du medlemskap i Akademikernas A-kassa som har en låg avgift i förhållande till andra a-kassor (110 kr/månad).

Föreningen SRAT-A (SRATs allmänna sektion)

  • Vi verkar för våra medlemmars anställningstrygghet
  • Vi verkar för att medlemmarna har en hållbar arbetsmiljö
  • Vi verkar för mångfald i arbetslivet
  • Vi verkar för att medlemmar tar på sig fackliga uppdrag
  • Vi utvecklar medlemsförmåner för föreningens medlemmar

Inkomstförsäkring

Visste du att SRAT Inkomstförsäkring ger dig 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös?

Exempel: Din inkomst är 35.000 kr/månad. Ersättningen från a-kassan ger dig 20.020 kr och ersättningen från SRAT Inkomstförsäkring ger dig 7.980 kr. Totalt 28.182 kr.

Personförsäkring vid uppdrag för svenska myndigheter i oroliga och krigsdrabbade områden

Då personförsäkringar i normalfallet har begränsningar vid krig, har vi tagit fram en försäkring som medlem kan teckna med Folksam.

Fler medlemsförmåner

Vi arbetar ständigt med att utöka medlemsförmånerna. Du kan teckna medlemslån och banklån med bra ränta, utnyttja banktjänster, åka på spa, köpa billigare böcker med mera.

Material om SRAT-A

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Ansvarig förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ansvarsfördelning förhandlare

Försvarsmakten, försvarsanknutna myndigheter eller organisationer, frivilligorganisationer, kommuner. 

Stefan Strömqvist

Övergripande ansvar för SRAT-A, exklusive myndigheter/arbetsgivare enligt ovan

Mattias Torell