Akademiker i samhällsbärande professioner

SRATs allmänna förening - SRAT-A

Oavsett arbetsmarknadssektor kan du vara medlem i SRAT - ett av Sacos fackförbund. Vi verkar nära dig som medlem och bistår med förhandlingshjälp och rådgivning när du behöver. Medlemskapet innebär också många förmåner med olika samarbetspartners; inkomst- och sjukförsäkring, möjlighet att teckna prisvärda gruppförsäkringar, skriva privata avtal med hjälp av jurist med mera.

SRAT finns överallt! Här ser du var vi finns och exempel på yrken. Om du byter arbetsmarknadssektor behöver du inte byta förbund. Det är bra!

(klicka på bilden så får du upp en större bild)

SRAT verkar fackligt genom många samarbeten, exempelvis Saco-S inom staten, AkademikerAlliansen på kommunal/landstingskommunal sektor och Saco-P på privat sektor. SRAT är också en del av PTK.

Genom medlemskapet i SRAT erbjuds du medlemskap i Akademikernas A-kassa som har en låg avgift i förhållande till andra a-kassor (130 kr/månad).

Föreningen SRAT-A

  • Vi verkar för våra medlemmars anställningstrygghet
  • Vi verkar för att medlemmarna har en hållbar arbetsmiljö
  • Vi verkar för mångfald i arbetslivet
  • Vi verkar för att medlemmar tar på sig fackliga uppdrag
  • Vi utvecklar medlemsförmåner för föreningens medlemmar

Inkomstförsäkring

Visste du att SRAT Inkomstförsäkring ger dig 80 procent av din lön upp till 100.000 kronor (maximalt 150 dagar) om du skulle bli arbetslös?

Exempel: Din inkomst är 40.000 kr/månad. Ersättningen från a-kassan ger dig 26.400 kr och ersättningen från SRAT Inkomstförsäkring ger dig 5.600 kr. Totalt 32.000 kr.

Personförsäkring vid uppdrag för svenska myndigheter i oroliga och krigsdrabbade områden

Då personförsäkringar i normalfallet har begränsningar vid krig, har vi tagit fram en försäkring som medlem kan teckna med Folksam.

Fler medlemsförmåner

Vi arbetar ständigt med att utöka medlemsförmånerna. Du kan teckna medlemslån och banklån med bra ränta, utnyttja banktjänster, åka på spa, köpa billigare böcker med mera.

Material om SRAT-A

Förhandlare

Hanna Adlerteg-Melinder 
08-442 4468
hanna.adlerteg-melinder@srat.se

Förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se

Förhandlare

Jonatan Holm
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se

Förhandlare

Karin Thorasdotter
Förhandlare
08-442 44 64
karin.thorasdotter@srat.se