Ansvarig förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se