Svensk Perfusionistförening

Denna förening samlar drygt 90 procent av perfusionisterna i Sverige. Det är en relativt liten yrkesgrupp med idag cirka 55 aktiva perfusionister.

SPF bildades 1996 och då anslöt sig de flesta av Sveriges perfusionister.

SPF är medlem i The Swedish Society of Extracorporeal Technologys (SWESECT).

Ansvarig förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se