SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som:

 • Avdelningschef/Stf avdelningschef
 • Befälhavare
 • Enhetschef/Stf enhetschef
 • Kustbevakare
 • Maskinchef
 • Pilot
 • Stationschef/Stf stationschef
 • Styrman
 • Systemoperatör
 • Kvalificerad handläggare
 • Specialist
 • Annan befattning som kräver akademisk utbildning

Du kan kontakta föreningen om du är osäker.

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se