SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Kustbevakningsfartyget Gotland I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som:

 • Avdelningschef/Stf avdelningschef
 • Befälhavare
 • Enhetschef/Stf enhetschef
 • Kustbevakare
 • Maskinchef
 • Pilot
 • Stationschef/Stf stationschef
 • Styrman
 • Systemoperatör
 • Kvalificerad handläggare
 • Specialist
 • Annan befattning som kräver akademisk utbildning

Du kan kontakta föreningen om du är osäker.

SRAT-föreningen

SRAT-föreningen är den förening som har flest medlemmar inom Saco på Kustbevakningen. Vi är en medlemsnära förening som kontinuerligt bevakar våra medlemmars intressen.

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se