Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Kustbevakningsfartyget Gotland I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som:

  • Avdelningschef/Stf avdelningschef
  • Befälhavare
  • Enhetschef/Stf enhetschef
  • Kustbevakare
  • Maskinchef
  • Pilot
  • Stationschef/Stf stationschef
  • Styrman
  • Systemoperatör
  • Kvalificerad handläggare
  • Specialist
  • Annan befattning som kräver akademisk utbildning

Du kan kontakta föreningen om du är osäker.

SRAT-föreningen

SRAT-föreningen är den förening som har flest medlemmar inom Saco på Kustbevakningen. Vi är en medlemsnära förening som kontinuerligt bevakar våra medlemmars intressen.

Förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se