Audionomerna

Yrkesföreningen Audionomerna organiserar drygt 65 procent av Sveriges legitimerade audionomer.

Swedish Association of Audiologists

Medlemmar

Legitimerad audionom som arbetar statligt, inom kommun/landsting, privat eller som egen företagare. Audionomstudenter.

Föreningen

  • Vi bevakar dina yrkesintressen och frågor om fort- och vidareutbildning
  • Vi bevakar yrkes- och grundutbildningsfrågor och anordnar kurser
  • Vi förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor
  • Vi arbetar på lokal nivå via lokala ombud. Alla kontakter hittar du på vår webbplats!

Varje år delas Audionompriset ut till en person, grupp eller organisation som under verksamhetsåret arbetat för att främja audionomernas intressen.

Temadag för Audionomer är en återkommande aktivitet som föreningen genomför.

Mer information finns på Audionomernas webbplats: www.audionomerna.nu

Ansvarig förhandlare

Lena Busck
08-4424468
lena.busck@srat.se

Ansvarig förhandlare

Maria Yngvesson
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se