Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Stärkande dagar i Göteborg

7–9 april 2024 anordnades TandhygienistDagarna på Svenska Mässan i Göteborg.

I år ägde Sveriges Tandhygienistförenings årliga kursdagar rum på Svenska Mässan i Göteborg i början av april med temat ”Utmaningar, dilemman och etik – stärk dig själv som tandhygienist. Över 800 personer upplevde dagarna tillsammans. TandhygienistDagarna bjöd på två hela dagars föreläsningar, ett parallellt seminarium med forskningsrapporter ”Aktuell forskning och vetenskap”, dentalutställning och socialt program på kvällstid.

I kommande utgåva av TandhygienistTidningen samt i nummer fyra som kommer ut i september, kommer du kunna läsa intervju, referat och abstrakt ifrån TandhygienistDagarna 2024. 

Program för TandhygienistDagarna 2024

 

Fouzieh Eliassy, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, inleder TandhygienistDagarna på Svenska Mässan/Gothia Towers. 

Temat för 2024 års TandhygienistDagar var "Utmaningar, dilemman och etik – stärk dig själv som tandhygienist". 

Moderator för dagarna var STHFs tidigare ordförande Yvonne Nyblom. 

 

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, Folktandvården Västra Götaland, hälsade välkommen till Göteborg och talade under rubriken "Visst har vi en jämlik tandvård – eller?" Tandläkare Thomas Kvist fortsatte sedan på ämnet "Etiska problem i tandvården, förhållningssätt, principer och riktlinjer."

 

Polis, kriminalinspektör och tandläkare Anna Jinghede lärde oss mer om utmanande möten och om hur vi hanterar hotfulla patienter och våldsutsatta patienter i tandvården.

Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare och suicidexpert, talade sedan om psykisk ohälsa, depression och livsavgörande samtal om liv och död. 

Annette Carlsson och Lovisa Dahlheim, tandhygienister från Mun-H Center
Folktandvården Västra Götaland lärde oss mer om patienter med särskilda behov.   

Pia Dornérus och Maria Hall, Mun-H Center FTV Västra Götaland
talade om att möta och bemöta barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Under tisdag förmiddag arrangerades även det parallella seminariet "Aktuell forskning och vetenskap". Sebastian Malmqvist, nydisputerad tandhygienist från KI, inledde programmet med forskningsrapporter. Det parallella seminariet spelades in och tillgängliggjordes för alla deltagare efter TandhygienistDagarna. 

Professor Agneta Robertssons punkt handlade om barn med svår munhälsosituation.

TAIK – tandhygienist i kommunal verksamhet
- ett nytt sätt att främja äldres munhälsa var ämnet för Annsofi Brattbäck Atzori.  

 

 Annette Nordström, tandhygienist och äldrestrateg, fortsatte på ämnet: Hur kan vi bäst ta hand om våra sköra äldre patienter?

 

Tandläkare Stefan Renvert höll i ett sponsrat seminarium: Den elektriska tandborstens digitalisering – vägen till mera än en förbättrad munhälsa.

 

Jenny Ström avslutade TandhygienistDagarna med sin inspirerande föreläsning "Sjukt frisk" där hon delade med sig av hur det är att leva med en svår sjukdomsbild. 
  

 

Foto: Julia Sjöberg

Vi på att få se dig igen på TandhygienistDagarna 2025 på Malmömässan den 27–29 april. Läs mer här på tandhygienistdagarna.se under hösten. Vi ses!