Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistDagarna 2022

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med aktuella föreläsningar, vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Nu planerar vi för härliga, givande dagar i Linköping, 24 - 26 april 2022!

Munnen – i ett större perspektiv

Vi hoppas och tror att vi i vår kan mötas på riktigt för att uppleva STHF:s Tandhygienistdagar på Linköping Konsert & Kongress den 24-26 april.

Temat denna gång blir "Munnen - i ett större perspektiv" med föreläsningar som rör bland annat nyheterna i de nya nationella riktlinjerna för tandvård, hur vi når ut till dem som behöver oss mest och var vi står vad gäller kopplingen mellan munhälsan och den allmänna hälsan. Dessutom planerar vi för dentalutställning, vetenskapligt och socialt program. Så reservera datumen! Vi planerar att öppna för anmälningar runt årsskiftet - för deltagare i december och för utställande företag i januari. 

Programöversikt

Call for abstract

Vill du presentera din forskning på Tandhygienistdagarna 2022? I det vetenskapliga programmet ingår både muntliga presentationer och postrar. Varmt välkommen att anmäla ditt abstract senast den 1 februari.

Vi öppnar anmälan för deltagare den 13 december och anmälan för utställare den 10 januari. 

Hoppas vi ses!

Projektledning

Lena Munck
Tina Leifsdotter