TandhygienistDagarna

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. TandhygienistDagarna annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

2020 års TandhygienistDagar kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg, den 26-28 april. Anmälan, som görs här på webben, kommer att vara öppen från mitten av december till mitten av februari. 

Läs mer om TandhygienistDagarna 2019 här. 

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard