Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistDagarna 2022

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med aktuella föreläsningar, vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Nu planerar vi för härliga, givande dagar i Linköping, 24 - 26 april 2022!

Linköping Konsert & Kongress 24-26 april 2022

Vi hoppas och tror att vi i april kan mötas på riktigt för att uppleva Tandhygienistdagarna.

Temat denna gång blir "Munnen - i ett större perspektiv" med föreläsningar som rör bland annat nyheterna i de nya nationella riktlinjerna för tandvård, hur vi når ut till dem som behöver oss mest och var vi står vad gäller kopplingen mellan munhälsan och den allmänna hälsan. Dessutom planerar vi för dentalutställning, vetenskapligt och socialt program. Så reservera datumen! Vi planerar att öppna för anmälningar runt årsskiftet - för deltagare i december och för utställande företag i januari. 

Call for abstract

Vill du presentera din forskning på Tandhygienistdagarna 2022? I det vetenskapliga programmet ingår både muntliga presentationer och postrar. 

Varmt välkommen att anmäla ditt abstract senast den 1 februari.

Du hittar alltid senaste nytt här på www.tandhygienistdagarna.se,
i TandhygienistTidningen och på Facebook!

Hoppas vi ses!

Projektledning

Lena Munck
Tina Leifsdotter