TandhygienistDagarna

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. TandhygienistDagarna annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Tandhygienistdagarna2018

Vi ses i Stockholm 7-9 april 2019!

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard