TandhygienistDagarna 2020

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med ett aktuellt fortbildningsprogram, dentalutställning och högklassigt socialt program. 2020 års TandhygienistDagar kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg, den 26-28 april.

STHFs TandhygienistDagarTandhygienistDagarna annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Anmälan, som görs här på webben, kommer att vara öppen från mitten av december till mitten av februari.

Varmt välkommen tillbaka då!

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard