Akademiker i samhällsbärande professioner

Varför ska jag bli medlem?

Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom, möjlighet till stöd och hjälp om det uppstår problem på arbetsplatsen, rådgivning kring lön och anställningsvillkor eller att bevaka ditt yrkesområde. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för dig i arbetslivet.

Enkelt att vara medlem

Student, anställd/chef, egenföretagare, pensionär. Så länge du finns inom vårt rekryteringsområde kan du vara medlem hela tiden – oavsett vilka vägar din karriär tar eller inom vilken arbetsmarknadssektor du arbetar.

Nära

Hos SRAT står du som medlem i centrum. Vi vill att beslut och inflytande ska ligga så nära medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av föreningar med egen styrelse.

Vi finns vid din sida

Ditt medlemskap är en försäkring i arbetslivet. Medlemskapet ger dig kvalificerad facklig och juridisk hjälp. Dina fackliga förtroendemän och förbundets förhandlare och jurister bevakar dina intressen och rättigheter.

Professionen

Våra föreningar bevakar och driver dina yrkes- och branschfrågor.

Lön och karriär

Du får tillgång till marknadens bästa lönestatistik och vi erbjuder karriärsamtal, CV-granskning och råd i ansökningsprocessen när du söker jobb.

Kollektivavtalet ger styrka när du som individ står i fokus

Ett stort antal medlemmar möjliggör för oss att behålla, utveckla och förstärka nya och gamla anställningsvillkor som vi förhandlat fram i kollektivavtal. Förhandlar gör vi själva eller tillsammans med andra Sacoförbund.

Kollektivavtal innehåller bland annat regler för löneprocessen och förmåner i allmänna anställningsvillkor. Anställningsvillkoren reglerar till exempel arbetstid, rätt till övertidskompensation, förmåner vid semester, sjukdom och föräldraledighet samt arbetsgivarens skyldighet att betala för kollektivavtalsförsäkringar. Dessa försäkringar omfattar tjänstepension, sjukdom, gruppliv och arbetsskada.

Försäkringar

Genom vårt unika trygghetspaket (ingår i medlemsavgiften) som innehåller både inkomstförsäkring och sjukförsäkring med hälsoombud får du stöd vid arbetslöshet och sjukdom.

Arbetslöshetskassa

Genom medlemskapet i SRAT har du möjlighet att söka medlemskap i Akademikernas a-kassa. Medlemsavgiften är en av de lägsta i Sverige: 130 kr/månad.

A-kassan är till för dig som jobbar. Skulle du bli arbetslös kan du få ersättning. Att vara med gör att du kan vara flexibel på arbetsmarknaden. Vill du byta jobb eller flytta ska du våga göra det. Du ska kunna starta ett företag och om det inte fungerar kunna få ersättning. Blir du av med jobbet ska du inte behöva gå från hus och hem. A-kassan betyder trygghet för både individ och samhälle.

Förmåner

Du får ett mervärde genom våra förmåner, allt från försäkringar till tidningsprenumerationer.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se