Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
Personer i ett möte

Så kan du påverka

Vill du vara med och göra din arbetsplats ännu bättre? Som fackligt förtroendevald företräder du alla SRATs medlemmar på din arbetsplats och får möjlighet att förändra i frågor som är viktiga för er.

Du behövs!

Fackförbund bygger på gemenskap, som är avgörande för att kunna forma lagar och villkor som reglerar vår arbetsmarknad och lösa frågor från lokal till central nivå.

Det som diskuteras och förhandlas lokalt är bland annat frågor som rör lön, utveckling och arbetsmiljö – det vill säga de frågor som påverkar din vardag mest. Därför behöver vi dig! Du är specialist på din arbetsplats och det finns ingen som kan ersätta dina lokala kunskaper.

Personlig utveckling

Att vara fackligt engagerad gynnar inte bara din arbetsplats utan även din egna utveckling. Som fackligt förtroendevald får du ny kunskap om olika frågor samt att du får möjlighet till att gå vår fackliga grundkurs. Kurserna hålls av SRATs kansli och ger dig grundläggande kunskaper för ditt uppdrag.

I rollen som fackligt förtroendevald kommer du även i kontakt med andra fackliga företrädare från SRAT eller andra förbund där stora möjligheter till kunskapsutbyte ges samt möjligheter att driva vissa frågor tillsammans på en bredare front.

Förändring börjar med dig och ditt engagemang!

Samverkan

När det gäller vår möjlighet till inflytande på arbetsplatsen så är Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen viktiga. Dessa lagar möjliggör inflytande för oss inför beslut och kring frågor som rör vår yrkesvardag.

Genom att utse lokala fackligt förtroendevalda och skyddsombud så tar vi vår möjlighet att påverka. Många av dessa frågor sköts sen i samverkan mellan olika grupper (för att tillämpa samverkan behövs ett samverkansavtal).

  • Medbestämmandelagen ställer tydliga krav på arbetsgivaren att informera och förhandla med anställda och deras fackliga organisationer. Medbestämmandelagen syftar till att främja ett aktivt och öppet samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivare att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.
  • Samverkan är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö. Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chefer tillsammans bidrar i utvecklingen.

Här är några exempel på hur du kan engagera dig:

  • Företräda medlemmar, exempelvis i samverkansgrupp
  • Vara löneförhandlare eller sitta i lönedelegation
  • Vara skyddsombud
  • Vara kontaktperson
  • Vara en del av en lokal styrelse

Observera att om du vill agera facklig företrädare behöver vi anmäla det till din till arbetsgivare.

Anmäl dig!

Vill du bli facklig företrädare för SRAT? Har du frågor eller vill veta mer? 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Mejl: kansli@srat.se

Telefon: 08-4424460