Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
Intervju

Förbered dig, fråga så att du förstår och kom ihåg att samtalet handlar om dig.

Lönesamtal - hur fungerar det?

Lönesamtalet är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt. Ditt lönesamtal är viktigt för att du ska få en bra löneutveckling.

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet - där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. I ditt lönesamtal diskuterar du och din chef sambandet mellan din lön och ditt bidrag till verksamhetens mål. Här kan du hitta tips och råd inför ditt samtal.

Innan lönesamtalet

Innan ditt lönesamtal är det bra att vara förberedd.

Fundera igenom:

Din arbetsinsats

 • Vilka krav ställs i ditt arbete? Hur svårt tycker du att ditt arbete är?
 • Vilka resultat har du uppnått? Hur kan du koppla dessa till uppsatta mål? (Tycker du att målen är otydliga, obefintliga eller orealistiska, bör du och din chef först diskutera, analysera och komma överens om vilka mål som gäller)
 • Har du fått mer kvalificerade uppgifter och/eller ökat ansvar? Har något förändrats sedan förra året?
 • Har du ökat din kompetens?
 • Har dina personliga egenskaper utvecklats?
 • Hur har dina arbetsprestationer bidragit till verksamhetsförbättringar?

Du bör också gå igenom anteckningarna från föregående lönesamtal – har du och din arbetsgivare levt upp till det ni då kom överens om?

Ditt löneläge

 • Ta hjälp av lönestatistik. Även om detta inte visar vilken lön du ska ha får du koll på löneläget för andra vid en viss tidpunkt. Lönestatistik kan du få av din lokalförening, SRAT och via Saco LöneSök.
 • Fundera över din löneutveckling. Hur har din lön utvecklats sedan du började hos din nuvarande arbetsgivare? Hur har dina arbetsuppgifter och dina arbetsinsatser utvecklats?
 • Tycker du att din lönenivå stämmer med din arbetsprestation och kraven på dig?
 • Tycker du att din löneutveckling speglar utvecklingen av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer?

Ditt lönemål

 • Utgå från din analys av kraven i ditt arbete, din arbetsprestation och ditt löneläge. Vad vore en rimlig ersättning? Hur långt bör du kunna nå i årets löneförhandling? Hur borde din lön utvecklas på längre sikt?
 • Vilken ersättning anser din chef vore rimlig – på kort och lång sikt? DU och din chef ska gemensamt komma fram till ett mål och handlingsplan för hur ni ska nå målet. Vilka insatser ska du själv göra och vad ska din chef göra.

Detta ska styra din löneutveckling

 1. Lönen ska vara individuell och differentierad mellan olika grupper och individer.
 2. Lönen ska bestämmas av hur svårt och ansvarsfullt arbetet är samt din skicklighet.
 3. Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du kan få mer kvalificerade och ansvarskrävande funktioner och arbetsuppgifter. Detta ska ge utslag på din lön.
 4. Lönen ska bestämmas efter hur uppsatta mål uppnåtts.
 5. Lika lön ska betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön eller etniskt ursprung.

Samma lönekriterier ska gälla för äldre som för yngre.

  

Under lönesamtalet

 • Gå igenom vilka punkter du och din chef vill ta upp. Utgå från din analys av arbetets krav, arbetsprestation, löneläge och lönekrav.
 • Det är viktigt att du och din chef är överens om hur dina arbetsuppgifter ser ut. Har dina arbetsuppgifter förändrats, så att de blivit svårare eller om du fått utökat ansvar och befogenheter, kan detta i sig vara skäl för en löneökning.
 • Ni bör gemensamt gå igenom mål samt krav i ditt arbete, din prestation och de resultat du har uppnått. Chefen måste kunna tala om för dig hur hen bedömer kraven och dina arbetsprestationer samt vad som krävs för att du ska få en god löneutveckling.

 

Efter lönesamtalet

Analysera:

 • Har du uppnått ditt lönemål?
 • Om inte – vad gick fel?
 • Vad finns kvar att göra?
 • Vad kan du göra bättre?
 • Är det dags att byta jobb?
 • Hur lägger du upp nästa lönedialog?

3 tips

1. Förbered dig

 • Hur har året som gått varit? Skriv ner vad du har bidragit med.
 • Har ni lönekriterier på arbetsplatsen, ta hjälp av dem för att beskriva din arbetsinsats.
 • Återkoppla till senaste medarbetarsamtalet och beskriv hur väl du uppfyller kraven som ställs på dig.
 • Använd Saco Lönesök och kolla upp hur du ligger till lönemässigt.

2. Fråga så att du förstår

 • ”Jag förstår inte din bedömning av min arbetsinsats, kan du förtydliga?”
 • ”Vad behöver jag bidra med för att få den löneutveckling som jag önskar?”
 • ”Hur ser du som chef på min framtida löneutveckling?”

3. Samtalet handlar om dig

 • Fokus ska vara på ditt uppdrag, kompetens och resultat.
 • Hur bidrar du till verksamhetens behov?

Relaterat material

Lönedialog

Inspirationsmaterial om lönedialog. Broschyren är framtagen för kommun/region men kan med fördel användas av alla. 

 

Inspirationsmaterial om lönedialog

Kontakta oss

Har du specifika frågor gällande din situation? Välkommen att höra av dig till ansvarig förhandlare på SRAT.

Till våra kontaktuppgifter