Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
kille i lila tröja

Din lön

Din lön ska avspegla din kompetens och erfarenhet, dina arbetsuppgifter och resultat. Lönen är också ett sätt för arbetsgivaren att kommunicera, visa uppskattning och ge återkoppling på det arbete du utför.

Din lönenivå påverkas av vilken ansvarsnivå, svårighetsgrad och vilka befogenheter som du har i din befattning. Den påverkas också av din arbetsprestation, skicklighet och kompetens.

Lönen varierar mellan olika branscher, mellan olika företag i samma bransch och mellan olika regioner och är beroende av tillgång och efterfrågan.

Vad är märket?

Märket eller ”industrimärket” är det riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden som sätts av industrins parter. De kollektivavtal som industrins parter kommer överens om blir norm för lönekostnadsökningen i övriga avtal på arbetsmarknaden. Man säger att ”industrin sätter märket”. Detta är på grund av att den internationellt konkurrensutsatta industrin anses vara bäst lämpad att bedöma vilka kostnadsökningar den svenska ekonomin klarar av.

Industrins märke har gett en god reallöneökning under lång tid och skapat stabilitet i lönebildningen. Tidigare drev löneökningarna upp inflationen och bidrog till en försämrad konkurrenskraft i Sverige. När inflationen var hög under 1970- och 80-talen fick inte anställda reallöneökningar på samma sätt som idag.

Märket är en viktig del av det som brukar kallas den svenska modellen. Det är en stor styrka att det är arbetsmarknadens parter, och inte politiker, som förhandlar om löner och villkor i Sverige. Att parterna själva kan avtala om vad som ska gälla på svensk arbetsmarknad skapar stabila och långsiktiga spelregler.

Tips!

  • Anteckna det du gjort under året som bidragit till verksamhetens utveckling, förbättring, framgång med mera.
  • Utnyttja din möjlighet till utvecklingssamtal.

Läs mer

Lönesamtal

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras.

Läs mer om hur lönesamtalet fungerar

Första lönen?

Vad är bra att tänka på och hur funkar det? Här hittar du tips inför din första lönediskussion på nya jobbet.

Lönerådgivning

Har du frågor eller behöver stöd inför ditt lönesamtal? SRAT:s förhandlare finns här för att hjälpa dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Koll på din lön

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har din nuvarande tjänst förändrats? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.

Broschyren Din lön

Läs mer i broschyren DIN LÖN. Logga in så kan du ladda ner den som pdf.

Vad roligt att du är intresserad av informationen på vår webbplats! För att läsa mer behöver du vara medlem och logga in. Viss information är enbart tillgänglig för dig som är förtroendevald. Har du problem med att logga in? Hör av dig till kansli@srat.se.

Kontakta oss