Akademiker i samhällsbärande professioner

Försäkringar

När du är medlem i SRAT har du ett unikt trygghetspaket som ingår i ditt medlemskap. Du har också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom våra samarbetsparters. Flera av våra föreningar har dessutom egna försäkringslösningar.

Du kan boka en timmes försäkringsrådgivning hos Folksam gällande försäkringarna hos dem.

Se våra två fackliga frukostar på ämnet försäkringar på SRAT Play

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

SRAT Hälsoskydd (för yrkesverksamma, arbetssökande)

Försäkringen hos Folksam består av hälsoombud samt sjukförsäkring (om du bedöms vara minst 50 procents arbetsoförmögen) upp till 90 procent av inkomsten under högst nio månader. Hälsoombudet fungerar som ett bra stöd för att påskynda rehabiliteringen om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar och det är viktigt att bokar en rådgivning hos hälsoombudet i god tid för att få hjälp och för att anmäla skadan. För att kunna utnyttja försäkringen måste du ha varit medlem i minst 12 månader. Beroende på avtalsområde är det en karenstid på upp till ett år innan du får en inkomstförsämring.

Du kan boka tid för rådgivning på den översta länken nedan.


SRAT Inkomstförsäkring
 (för yrkesverksamma, arbetssökande)

Försäkringen är ett komplement till den ersättning som betalas ut från arbetslöshetskassan. Betalas ut i maximalt 150 ersättningsdagar och kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100.000 kr/månad. Under länken nedan kan du räkna ut hur mycket du får i ersättning genom försäkringen. För att kunna utnyttja försäkringen måste du ha varit medlem i SRAT i minst 12 månader. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa.


Sjukkapitalförsäkring under hela studietiden
 (för studenter)

Under hela din studietid omfattas du kostnadsfritt av en sjukkapitalförsäkring hso Folksam (max 60 månader).


Loss of license (för flygtekniker)

Föreningen har byggt upp en loss of license-fond som är en form av försäkring för medlemmar som av hälsoskäl mister sin behörighet till yrket. Upp till fem prisbasbelopp utbetalas som ett engångsbelopp beroende på bland annat ålder. Alla betalande medlemmar omfattas efter 24 månaders medlemskap.

Försäkringar du har kostnadsfritt i början av ditt medlemskap

Liv-, sjukkapital-, olycksfalls- och diagnosförsäkring under minst tre månader (för yrkesverksamma, arbetssökande)

Som yrkesverksam medlem ansluts du automatiskt utan kostnad till försäkringarna hos Folksam under minst tre månader, under förutsättning att du inte tackar nej till erbjudandet. Vill du behålla försäkringen får du efter de tre fria månaderna börja betala en premie.

Försäkringar du tecknar själv

Vi kan erbjuda förmånliga och prisvärda försäkringar genom samarbeten med olika försäkringsbolag. Men du bör själv göra jämförelser på marknaden så att du är nöjd med det försäkringsval du gör.

Kollektivavtalade försäkringar

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkringar som kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkringar som kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet.

Föreningsspecifika försäkringar

Loss of license (för flygtekniker)

Föreningen har byggt upp en loss of license-fond som är en form av försäkring för medlemmar som av hälsoskäl mister sin behörighet till yrket. Upp till fem prisbasbelopp utbetalas som ett engångsbelopp beroende på bland annat ålder. Alla betalande medlemmar omfattas efter 24 månaders medlemskap.

Försäkringslösningar via Akademikerförsäkring (för logopeder)

Svenska Logopedförbundets försäkringsförmedlare, Akademikerförsäkringar, erbjuder försäkringar anpassade för dig, din familj och dina ägodelar som ett mervärde i medlemskapet.