Hoppa till huvudinnehåll Flygteknikerna Logga in Bli medlem

Yrkesspecifika förmåner

Som medlem är du med och bidrar till att SFF kan påverka och bevaka löne- och anställningsvillkor. Vi bedriver dagligen förhandlingar och ger juridiskt stöd i förhållandet mellan arbetsgivare och medlemmar. SFF arbetar också aktivt för flygteknikernas yrkesfrågor. Det gör vi, bland annat, genom vårt engagemang i Aircraft Engineers International.

Loss of licence

Svensk Flygteknikerförening har en loss of licence-fond som används som en form av försäkring för medlemmar som av hälsoskäl mister sin behörighet till yrket. Upp till 5 prisbasbelopp (pbb) utbetalas som ett engångsbelopp beroende på bland annat, ålder. Ansökan görs skriftligen till SFF styrelse genom kassören.

Försäkringsbeloppet utbetalas med 1.0 x pbb vid 20 års ålder. Försäkringsbeloppet höjs årsvis med 0.4 pbb för att vid 30 års ålder uppgå till fem pbb, vilket är det högsta belopp som utbetalas. Försäkringsbeloppet börjar att räknas ned vid 52 års ålder med 0.6 pbb per år till 57 års ålder, därefter med 0.2 pbb per år för att vid 62 års ålder helt upphöra att gälla.

Prisbasbelopp (pbb) 2022: 48.300 kr