Hoppa till huvudinnehåll Flygteknikerna Logga in Bli medlem

Svensk Flygteknikerförening, SFF

Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFFs syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om löner och allmänna anställningsvillkor samt att verka för medlemmarnas bästa i yrkesrelaterade frågor gällande bland annat utbildning och regelverk. För att få bli medlem krävs att man har ett certifikat i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B 1 eller B2 eller motsvarande militärt certifikat eller är under utbildning till någon av kategorierna.

Organisationen

SFF har lokalföreningar med förtroendevalda representanter på ett stort antal arbetsplatser. I SFFs centralstyrelse finns ledamöter från ett tiotal olika arbetsplatser och arbetsgivare.

Lokalföreningarna har rätt att utse ombud till SFFs föreningsmöte, som hålls vart tredje år. Föreningsmötet är högsta beslutande organ i SFF och där väljs styrelse och fattas beslut om budget, stadgar och annat.

SFF är en medlemsförening med egen ekonomi i Sacoförbundet SRAT. SRAT har cirka 21 000 medlemmar inom områdena kommunikation, hälsa och förvaltning. I SRAT har SFF stor frihet att agera självständigt och samtidigt tillgång till gemensamma lösningar som försäkringar, juridiskt stöd, förhandlingshjälp med mera.

Förhandlingar

Efter 2010 års avtalsförhandlingar med Svenska Flygbranschen är SFF avtalspart i det riksomfattande kollektivavtalet för certifierade flygtekniker. Medlemmar i statlig anställning representeras genom Saco-S.

Fackliga kurser

SFF förespråkar utbildning av fackligt förtroendevalda för att skapa förståelse för föreningens arbete och målsättningar. Lagar, avtal och förhandlingsteknik behandlas men kurserna medverkar också till att skapa sammanhållning i flygteknikerkåren.

Teknisk kommitté

SFF har en fortlöpande kontakt med olika myndigheter för att diskutera certifikat, utbildningsfrågor och aktuella flygsäkerhetsfrågor. SFF är också en av medlemmarna i den internationella organisationen Aircraft Engineers International, AEI.