Logo Logga in Bli medlem

SRATs medlemstidning Essens

I ditt medlemskap ingår SRATs medlemstidning Essens. Essens lyfter aktuella ämnen för medlemmarna. 

Tidningen når akademiker i samhällsbärande professioner inom hälsa, kommunikation och förvaltning; exempelvis arbetsförmedlare, audionomer, barnmorskor, diplomater/UD-tjänstemän, flygtekniker, hälsovetare, kiropraktorer, logopeder, lotsar, optiker, tandhygienister, trafikledare med flera.

Essens kommer ut 4 gånger per år.