Bli medlem i Svenska
Logoped-
förbundet du
också!

Nyheter från Svenska Logopedförbundet

15 november 2019, 13:15

Nominera till Logopedförbundets priser

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

21 oktober 2019, 13:45

Kartläggning av kommunlogopeder i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...

Tidningen Logopeden

Logopeden.se!

Logopeden.se är Svenska Logopedförbundets kanal för artiklar, blogginlägg och filmer

Här hittar du även Svenska Logopedförbundets Logopedforum, där du som är logoped eller logopedstudent kan ansöka om konto och logga in för att diskutera logopediska frågor och tipsa om kurser och lediga tjänster. 

Många förmåner i ditt medlemskap

Slofs kalender

nov
30

30 november 2019

CPLOL Start-up meeting

Rom, Italien

dec
05

05 december 2019

Styrelsemöte

Telefonmöte

feb
14

14 februari 2020

Nätverksträff röstergonomi

Lund

mar
06

06 mars 2020

Europeiska Logopedidagen

mar
11

11 mars 2020

Nätverksträff för förskole- och skollogopeder

Malmö, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8