Bli medlem i Svenska
Logoped-
förbundet du
också!

Nyheter från Svenska Logopedförbundet

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

21 oktober 2019, 13:45

Kartläggning av kommunlogopeder i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...

23 augusti 2019, 17:04

Förbundsmöte nästa år!

Tidningen Logopeden

Logopeden.se!

Logopeden.se är Svenska Logopedförbundets kanal för artiklar, blogginlägg och filmer

Här hittar du även Svenska Logopedförbundets Logopedforum, där du som är logoped eller logopedstudent kan ansöka om konto och logga in för att diskutera logopediska frågor och tipsa om kurser och lediga tjänster. 

Många förmåner i ditt medlemskap

Slofs kalender

okt
24

24 oktober 2019

Nationella hjälpmedelsdagen

okt
25

25 oktober 2019

Nationellt nätverksmöte dysfagi

nov
06

06 november 2019

Styrelsemöte

Stockholm, SRAT:s kansli

nov
07

07 november 2019

Manusstopp Logopeden

nov
21

21 november 2019

ASHA

Orlando, USA