Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Logopediska riktlinjer och material

Logopedförbundet stöttar arbetsgrupper som tar fram evidensbaserade, kliniska riktlinjer för svenska förhållanden. Förbundet ombesörjer även att riktlinjer granskas, publiceras, revideras och sprids.

Som legitimerade logopeder är vi skyldiga att arbeta enligt bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet. Kliniska riktlinjer, framtagna av erfarna forskare och kliniker som systematiskt granskat och utvärderat aktuell vetenskaplig litteratur, kan vara en stor hjälp i arbetet.

Riktlinjerna ger stöd och vägledning kring vilka metoder som bör vara rådande inom ett visst område. Kliniska riktlinjer är vägledande men inte obligatoriska och de kan/bör utgöra utgångspunkten för framtagande av vårdprogram för specifika diagnoser/områden.  

Logopedförbundet har varit delaktiga i att ta fram kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, för logopeder i pedagogisk verksamhet samt för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik. Dessutom står Logopedförbundet bakom diagnosrekommendationer vad gäller ätsvårigheter hos barn.

Förbundet har även tagit fram handboken Att utveckla kliniska riktlinjer till stöd för arbetsgrupper som avser att ta fram riktlinjer på nationell nivå. Handboken kan också fungera som stöd för lokalt riktlinjearbete. 

Övriga logopediska riktlinjer och arbetsbeskrivningar

Bedömningsmaterial

Sammanställt av trakeostomigruppen inom det nationella dysfaginätverket

Översättning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, ramverk och testmetoder. 

Diskussionsunderlag