Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Profession

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst, ätning och sväljning. Yrkestiteln logoped är skyddad genom lag och får endast användas av den som har legitimation. Logopedlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Vad gör logopeder?

Logopeder utreder och behandlar personer i alla åldrar med olika typer av tal- och språkstörningar, röstproblem och stamning. Logopeden arbetar också med personer som har ät- och sväljsvårigheter. Ett viktigt arbetsområde för logopeder är också att utforma och träna in alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel. Förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är också en viktig del av logopedens arbetsuppgifter. 

Var finns logopeder?

Logopeder arbetar bland annat på logopedmottagningar, strokeenheter och olika former av rehabiliterings- och habiliteringsverksamheter. Logopeder ingår ofta i multidisciplinära team och arbetar i samverkan med andra  yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Skolvärlden, framför allt elevhälsan är ett stadigt växande arbetsfält för logopeder. Som logoped kan du också ägna dig åt undervisning och forskning eller bedriva privat verksamhet. Konsult- och handledningsverksamhet blir allt vanligare.