Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst, ätning och sväljning

Profession

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst, ätning och sväljning. Yrkestiteln logoped är skyddad genom lag och får endast användas av den som har legitimation. Logopedlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Vad gör logopeder?

Logopeder utreder och behandlar personer i alla åldrar med olika typer av tal- och språkstörningar, röstproblem och stamning. Logopeden arbetar också med personer som har ät- och sväljsvårigheter. Ett viktigt arbetsområde för logopeder är också att utforma och träna in alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel. Förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är också en viktig del av logopedens arbetsuppgifter. 

Var finns logopeder?

Logopeder arbetar bland annat på logopedmottagningar, strokeenheter och olika former av rehabiliterings- och habiliteringsverksamheter. Logopeder ingår ofta i multidisciplinära team och arbetar i samverkan med andra  yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Skolvärlden, framför allt elevhälsan är ett stadigt växande arbetsfält för logopeder. Som logoped kan du också ägna dig åt undervisning och forskning eller bedriva privat verksamhet. Konsult- och handledningsverksamhet blir allt vanligare.

Läs mer

Utbilda dig till logoped

Grundutbildningen till logoped omfattar fyra år och finns vid sex lärosäten i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Logopedprogrammet tillhör medicinsk fakultet men omfattar utöver medicin och logopedi även språkvetenskap och psykologi.

Utbildning

Din arbetsmarknad

Logopeder arbetar inom landsting, kommunal, statlig och privat verksamhet.  Arbetslösheten bland logopeder är mycket låg och enligt Sacos arbetsmarknadsprognoser kommer arbetsmarknaden att vara i balans för logopeder även framöver. Det kan dock vara svårare att få jobb på utbildningsorterna. 

Din arbetsmarknad

Specialistordning för logopeder

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 1 januari 2015 och har tillkommit för att utveckla praktisk och teoretisk kunskap, främja utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad praktisk karriärutveckling.

Specialistordning för logopeder

Forskning

I Sverige finns drygt 120 disputerade logopeder och ett stort antal doktorander/forskarstuderande inom såväl logopedi som psykologi, lingvistik, specialpedagogik med flera ämnen.

Läs ner om forskning