Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Arbetsmarknad

Logopeder arbetar inom landsting, kommunal, statlig och privat verksamhet

Arbetslösheten bland logopeder är mycket låg och enligt Sacos arbetsmarknadsprognoser kommer arbetsmarknaden att vara i balans för logopeder även framöver. Det kan dock vara svårare att få jobb på utbildningsorterna. 

Arbetsmarknaden kännetecknas av små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur. Lönenivån för logopeder varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Medianlönen 2023 var 38 400 kr/månad i regional sektor och 40 500 kr/månad i kommunal sektor. 

Region

En majoritet av logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård, framför allt inom regionfinansierad verksamhet, till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar, stroketeam och i olika habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. 

Kommun

Skola, förskola och elevhälsa är en stadigt växande arbetsmarknad för logopeder. Arbetet kan både innebära enskilt arbete med elever i utredningar och i träning, men också handledning av förskollärare och lärare och olika utbildningsinsatser. Ett fåtal logopeder arbetar inom äldreomsorg eller kommunal rehabilitering/habilitering. 

Stat

Som logoped kan du också ägna dig åt undervisning på universitet och högskolor, t ex på lärarhögskolor, musikhögskolor eller logopedutbildningar. Vissa befattningar kräver forskarutbildning. Det finns även ett mindre antal logopeder inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och statens specialskolor för elever med vissa funktionsnedsättningar. 

Privat sektor

Logopedisk kompetens behövs även utanför de traditionella verksamhetsområdena och ett ökande antal logopeder arbetar utanför offentlig sektor, med exempelvis privat finansierad logopedi, utbildnings- och kursverksamhet, framtagande av behandlingsmaterial eller utveckling och marknadsföring av kommunikationshjälpmedel.