Logo Logga in Bli medlem

Utbildning

Grundutbildningen till logoped omfattar fyra år och finns vid sex lärosäten i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Logopedprogrammet tillhör medicinsk fakultet men omfattar utöver medicin och logopedi även språkvetenskap och psykologi.

Utbildningen leder till en yrkesexamen, efter vilken man ansöker om legitimation från Socialstyrelsen. Yrkestiteln logoped är skyddad, vilket innebär att du bara får kalla dig för logoped om du har legitimation eller särskilt förordnande.

Efter grundutbildningen finns möjlighet att studera vidare och ta en masterexamen, att utbilda sig till specialist eller att forska