Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Forskning

I Sverige finns drygt 120 disputerade logopeder och ett stort antal doktorander/forskarstuderande inom såväl logopedi som psykologi, lingvistik, specialpedagogik med flera ämnen.

Vi länkar till de senaste årens doktorsavhandlingar i logopedi /av logopeder! Hör gärna av dig till oss om vi missat någon avhandling:

Avhandlingar 2024

Jenny Samuelsson (2024). Speech production and literacy in students with intellectual disabilities and communication difficulties. Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet.

Inga-Lena Johansson (2024). Parkinson’s Disease and Communication : Intelligibility, Interaction and Participation (Diss. (sammanfattning) Linköping: Linköpings universitet.

Rasmus Riad (2024). Exploring language skills and well-being in inclusive preschools: the impact of a dialogic reading intervention. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet

Ida Rosqvist (2024). Vocabulary development in the early school years: association with demographic factors, formal schooling and summer vacation, and the effects of a teacher continuing professional development program. Diss. (sammanfattning) Lund: Lunds universitet.

 

Avhandlingar 2023

Maja Rudling (2023). Facilitators of communication and the development of autism: From responsiveness to basic communicative cues, to emerging pragmatic language use. Diss. (sammanfattning). Uppsala universitet, Uppsala.

Sanna Kraft (2023). Tala fram texten: när barn med läs- och skrivsvårigheter skriver med tal-till-text, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Diss. Göteborgs universitet, Göteborg.

Elias Ingebrand (2023). Dementia and learning: The use of tablet computers in joint activities. Diss. (sammanfattning). Linköpings universitet, Linköping.