Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Nationella nätverk

Nationella nätverk inom olika logopediska diagnos- och arbetsområden arbetar med specifika frågor inklusive nationella riktlinjer, terminologi, bedömning och behandling. Många nätverk anordnar årliga träffar/konferenser.

Logopedförbundet har ingen formell roll i att samordna nätverkens arbete men är måna om att de nationella nätverken synliggörs. Förbundet kan även bistå när det gäller informationsspridning, kontaktytor och att stötta nystartade nätverk. Kontakta gärna förbundet med uppdaterad information om de nationella nätverken!

Nationellt nätverk för logopeder i barn- och ungdomshabilitering

Aktuellt: nätverkets första möte gick av stapeln den 1 februari 2024.  

Kontaktperson: Maja Jägervall 

 

Nationellt nätverk för logopeder inom barnhälsovård

Gruppen har bland annat tagit fram en nationell arbetsbeskrivning för logopeder inom centrala BHV-enheter. 

Kontaktperson: ?

 

Nationellt nätverk dyskalkyli 

Kontaktperson: Jonas Walfridsson

 

Nationellt nätverk barn/ungdomar med ätsvårigheter, BARNÄT

Arbetsgrupper: riktlinjer, utredning/bedömning, behandling

Aktuellt: digitalt nätverksmöte 13.00-15.00. Arbetsgrupper kring nationella riktlinjer, utredning/bedömning samt behandling. 

KontaktpersonMariana Mejer 

 

Nationellt nätverk för logopeder som möter flerspråkiga patienter med migrantbakgrund

Aktuellt: det nystartade nätverket hade sin första nätverksträff den 18 september 2023.

Kontaktperson: Josefin Seimark

 

Nationellt nätverk för logopeder som arbetar som hjälpmedelskonsulenter

Nätverket har digitala möten ett par gånger/termin med erfarenhetsutbyte kring bland annat sortiment, arbetssätt och rutiner.

Kontaktperson: Ida Bergh

 

Nationellt nätverk logopeder inom huvud-halscancervård

Aktuellt: digitala möten en gång per termin (nästa tillfälle: 5 februari 2024).  Däremellan fungerar nätverket som diskussionsgrupp och stöd för logopeder som arbetar med sväljning, röst och artikulation i samband med huvud-halscancerbehandling (inklusive laryngektomi).  Gruppen samarbetar kring flera nationella förbättringsarbeten.

Kontaktperson: Karin Sjögren

 

Nationellt nätverk hörsellogopeder

Kontaktperson: Ingrid Hedström

 

Nationellt nätverk för logopeder inom kommunal vuxenhabilitering

Ett litet men naggande gott nätverk som träffas digitalt 2-3 gånger/termin. 

Kontaktperson: Monika Lindblad 

 

Nationellt nätverk för logopeder med ledningsansvar i pedagogisk verksamhet

Syftet med nätverket är att vara ett forum för att diskutera frågor som rör ledningssystem och ledningsansvar. Nätverket arbetar även med att ta fram ett stöddokument för logopeder med ledningsansvar i pedagogisk verksamhet.

Digitala träffar 2 gånger/termin. Fysisk träff i anslutning till nätverksträff för logopeder inom förskola och skola.

Kontaktperson: Emma Ager 

 

Nätverk för logopeder i vuxenhabilitering LIV

Kontaktperson: Kristina Hammar 

 

Nationella LKG-logopednätverket 

Vid årliga nätverksträffar bedriver nätverket utvecklingsarbete (inklusive nationella riktlinjer kring bedömning och intervention), kalibrering och fortbildning. Inom nätverket bedriver vi även nationell forskning.

Kontaktperson: Kristina Klintö

 

Nationella nätverket för mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Nätverket samlar både logopeder och andra professioner som möts digitalt två gånger per terim. 

Aktuellt: digital träff 26 april

Kontaktperson: Elin Mellgren

 

Röstergonomiskt nätverk, REN

REN sammanställer bland annat en förteckning över logopeder med inriktning mot arbetsrelaterade röststörningar. Nätverket har en egen hemsida under EHSS och träffas årligen. 

Kontaktperson REN: Hedvig Eriksson 

 

Nationellt nätverk för logopeder inom skola och förskola

Kontaktperson: ?

 

Nationellt nätverk Sveriges specialistlogopeder

Kontaktperson: Sara Burge

 

Nationellt nätverk för logopeder som arbetar med stamning

Kontaktperson nätverksträff 2025: Sara Edén

 

SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

SVERE är ett nätverk inom Svensk Neuropediatrisk Förening, en del av Svenska Barnläkarföreningen. SVERE består av regionala team som har ansvar för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador.

Kontaktperson: Åsa Fyrberg

 

Nationellt nätverk för ät- och sväljsvårigheter hos barn och vuxna (samverkar med dietister)

Kontaktperson övergripande: Liza Bergström

Arbetsgrupper: instrumentella undersökningsmetoder, riktlinjer, trakeostomi, huvud-halscancer, konsistens, barndysfagi, behandling, mått/icke-instrumentell bedömning.  Arbetsgrupperna har bland annat sammanställt logopediska bedömningsprotokoll för trakeostomerade patienter samt översatt IDDSI till svenska.