Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Nätverk och samarbeten

Logopedförbundet samarbetar med övriga nordiska logopedförbund samt deltar i den europeiska samarbetsorganisationen ESLA. Logopedförbundet synliggör och sprider information från de nationella nätverken inom olika logopediska diagnoser och arbetsområden.

Aktuellt från ESLA

 

ESLA:s forskningsnätverk

ESLA:s akademiska forskningsnätverk syftar till att ökad kunskap och förståelse för olika typer av kommunikationsstörningar genom samverkande och innovativ forskning. 

Läs mer om forskningsnätverket!

ESLA Academic Research Network

Nationella nätverk

Hitta ditt nätverk!

Logopedförbundet är måna om att synliggöra det viktiga arbete som utförs i de olika nationella nätverken för olika logopediska diagnos- och arbetsområden. 

Nätverken driver frågor kring nationella riktlinjer, terminologi, bedömning och behandling. 

 

Mer information