Logo Logga in Bli medlem

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet ger dig som anställd både trygghet och många förmåner. Kollektivavtal är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare och ger dig ett paket med anställningsvillkor och inflytande.

Varför kollektivavtal?

Det är viktigt att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. I Sverige är det kollektivavtal som innehåller bestämmelser om din lön, lönesamtal, övertidsersättning och tjänstepension. Det finns ingen lag som reglerar vilken lön du ska ha.

Ett kollektivavtal är anpassat till just din bransch eller verksamhet. Det är en styrka att det är fack och arbetsgivare som sätter spelreglerna för löner och villkor – inte politiker.

Vilket kollektivavtal gäller på min arbetsplats?

Du som är medlem kan logga in och läsa ditt avtal. Är du osäker på vilket kollektivavtal din arbetsplats har kan du höra av dig till kansli@srat.se

SRAT är med och förhandlar ett stort antal kollektivavtal i både offentlig och privat sektor. Generellt skiljer sig kollektivavtalen för akademiker en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den största skillnaden är lönefrågor. I SRAT och i andra Saco-förbund har vi slutit avtal om sifferlösa avtal med individuell lönesättning. Det är din kompetens och prestation som ska betala sig lönemässigt. Därför finns det inte förutbestämda lönepotter i våra avtal.

Du ska själv kunna påverka din lön genom att prestera bra på jobbet, ta på dig större ansvarsuppgifter och kompetensutveckla dig. Du ska få diskutera lönen med din arbetsgivare och därmed ha en chans att påverka den.