Logo Logga in Bli medlem

Förtroendevald

Vill du förbättra arbetsmiljön och villkoren på din arbetsplats? Då kan du engagera dig fackligt och bli förtroendevald.

Som facklig företrädare representerar du SRATs medlemmar på din arbetsplats. Du får möjlighet att gå utbildningar eller bli coachad av våra experter på arbetsrätt. De uppdrag som förekommer i medlemsföreningar och lokalföreningarnas styrelser, exempelvis ordförande, sekreterare och ledamot, omfattas inte av förtroendemannalagen.

Vad gör en förtroendevald?

En fackligt förtroendevald samverkar med arbetsgivaren i frågor om arbetsmiljö och är med i olika förhandlingar på din arbetsplats. Du lyfter fram er arbetsvardag och för medlemmarnas talan i era viktiga frågor. Fackliga företrädare bevakar lön och anställningsvillkor. Du blir kontaktpersonen för SRAT på din arbetsplats när andra medlemmar behöver facket som stöd eller bollplank.

Vill du bli förtroendevald på din arbetsplats? Kontakta kansli@srat.se så berättar vi mer.

Uppdrag enligt förtroendemannalagen

Fackligt förtroendevald = Förtroendemannalagen (FML)

Du kan vara fackligt engagerad på många sätt inom SRAT, men det är inte alla uppdrag som har stöd enligt Förtroendemannalagen som ger rätt till facklig tid. Med facklig tid menas rätt till att på arbetstid jobba med fackliga frågor.

Regler för att bli fackligt förtroendevald enligt FML/förtroendeman:

 Personen ska:

  1. Arbeta på en arbetsplats som har ett kollektivavtal.
  2. Utses av en arbetstagarorganisation som är part i kollektivavtalet.
  3. Anmälas till arbetsgivaren av arbetstagarorganisationen.

Det är alltså endast SRAT som kan utse en person till förtroendeman. SRAT är en arbetstagarorganisation.

 

Skyddsombud

Skyddsombud har ett viktigt uppdrag. Som skyddsombud ska du bevaka att arbetsgivare utför sina skyldigheter när det gäller arbetsmiljön där du jobbar. Du arbetar tillsammans med ansvariga chefer och stöttar anställda när det behövs. I uppdraget ingår att både arbeta förebyggande eller när brister i arbetsmiljön uppstått.

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor och kan tänka dig att bli skyddsombud? Du utses till skyddsombud av det fackförbund som har kollektivavtal med din arbetsgivare. Om det inte finns kollektivavtal är det de anställda som utser skyddsombud. Det kan aldrig chefer eller arbetsgivare göra.

SRAT genomför utbildningar för skyddsombud regelbundet. Som skyddsombud kan du få stöd i konkreta frågor av våra förhandlare, som är experter på arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.