Akademiker i samhällsbärande professioner

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är viktigt för dig som arbetar. I den svenska arbetsmarknadsmodellen är det kollektivavtal - inte lag - som reglerar löner, lönesamtal, övertidsersättning och tjänstepension. Kollektivavtalet ger en bra trygghet för dig som är anställd och många förmåner som försäkringar.

Kollektivavtal är resultatet av de förhandlingar som sker mellan fack och arbetsgivarorganisationer. Här finns överenskommelser som är anpassade till arbetsmarknadens många olika branscher och verksamheter. Om din arbetsplats har kollektivavtal har du ett förmånligt paket som ger dig trygghet, försäkringar och villkor som du annars inte skulle ha rätt till.

SRAT är med och förhandlar ett stort antal kollektivavtal i både offentlig och privat sektor. Du som är medlem kan logga in och läsa ditt avtal via länkarna längre ner på sidan. Är du osäker på vilket kollektivavtal din arbetsplats har kan du höra av dig till kansli@srat.se

Akademikers kollektivavtal

Kollektivavtalen för dig som är medlem i ett Sacoförbund ger dig som individ ett stort inflytande. Det finns många olika varianter, eftersom kollektivavtal anpassas till olika verksamheter och branscher. Men generellt skiljer sig kollektivavtalen för akademiker en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar.

Den största skillnaden är lönefrågor. I SRAT och i andra Saco-förbund har vi slutit avtal om sifferlösa avtal med individuell lönesättning. Det är din kompetens och prestation som ska betala sig lönemässigt. Därför finns det inte förutbestämda lönepotter i våra avtal. Du ska själv kunna påverka din lön genom att prestera bra på jobbet, ta på dig större ansvarsuppgifter och kompetensutveckla dig. Du ska få diskutera lönen med din arbetsgivare och därmed ha en chans att påverka den.

Ditt kollektivavtal

Relaterad information

Så mycket är ditt kollektivavtal värt i plånboken
Tio argument för kollektivavtal