Akademiker i samhällsbärande professioner

Kollektivavtal & lagar

Du som anställd omfattas av en mängd regler och rättigheter som finns dels i lagar och dels i avtal. Lagarna stiftas av vår riksdag och fungerar som en bottenplatta för dina villkor i arbetslivet. För de områden där facken och arbetsgivarna kommer överens om mer anpassade eller bättre villkor tecknar man kollektivavtal. Man kan även teckna lokala kollektivavtal mellan fack och din arbetsgivare som gäller just din arbetsplats. De villkor som gäller just dig som individ kommer ni överens om i ditt anställningsavtal.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du ett villkorspaket som ger dig förmåner och trygghet som du annars inte skulle ha rätt till. Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön.

Kollektivavtal eller inte - här ser du skillnaden

 

Klicka på bilden så får du upp ett dokument att läsa!
Illustratör: Johan Jarnestad

Nedan ser du länkar till ditt kollektivavtalsområde där du kan läsa vad som gäller för dig. Du som är anställd inom privat sektor behöver veta om din arbetsgivare är ansluten till en arbetsgivarorganisation. Detta ska framgå av ditt anställningsavtal men om du är osäker, fråga din arbetsgivare eller oss.

Relaterad information