Akademiker i samhällsbärande professioner

Förmåner för dig som är student

Du kan använda våra tjänster och medlemsförmåner när du vill under utbildningen, vill du omfattas av sjukförsäkringen måste du dock bli medlem ditt första studieår. När du avslutat studierna blir du yrkesverksam medlem (med lägre medlemsavgift första yrkesverksamma året) och får andra tjänster och förmåner.

Försäkringspaket för studenter

Genom Folksam kan vi erbjuda prisvärd hemförsäkring och livförsäkring.

Juridisk trygghet

Genom samarbete med juristbyrån Lexly har vi ett erbjudande till dig som är medlem att kostnadsfritt teckna olika privata avtal.

Essens

Förbundets medlemstidning innehåller intressanta artiklar om aktuella frågor och medlemsgrupper.

Medlemstidningar

Några av våra föreningar har egna tidningar.

Exklusiva bankförmåner för dig som medlem!

Samarbetet mellan SRAT och Danske Bank ger dig som medlem i SRAT en hel del exklusiva förmåner som kan stärka din vardagsekonomi. Du kan bland annat få:

  • Egen personlig rådgivare.
  • Kostnadsfria vardagstjänster i ett år
  • Bolån med en mycket konkurrenskraftig ränta, för närvarande från 1,18 %

Alltid rabatt på klimatsmarta SJ-resor

Under 2020 får du som medlem i SRAT 10 procents rabatt på alla tågresor med SJ.


 Chefstidningen - 20 % rabatt

Du som är inte har en chefsbefattning kan prenumerera på Chefstidningen med 20 % rabatt på ordinarie prenumerationspris (f.n. 795 kr/år). Du skickar namn, personnnummer och adress till prenumeration@chefstidningen.se och åberopar SRATs rabatt på 2%.