Akademiker i samhällsbärande professioner

Tolka lönestatistik

Lönestatistiken visar lönenivåerna som gällde vid ett visst bestämt tillfälle. Med lönestatistik kan vi jämföra oss med andra som arbetar med liknande arbetsuppgifter och med andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

SRAT samlar in individuella uppgifter genom den årliga löneenkäten och därefter importeras dessa till Saco LöneSök.

Vad visar lönestatistiken?

Heltidslön

Lönestatistik baseras på heltidslöner. Därför måste deltidslöner räknas upp till heltid.

Medellön

För att kunna beskriva en stor mängd data behöver man lämpliga mått, exempelvis medelvärdet. Det är ett så kallat genomsnittsmått och beräknas som summan av alla tal i en datamängd dividerat med antalet tal. Medellönen är därmed lika med summan av alla löner, det vill säga lönesumman, dividerad med antalet personer. Detta gäller dock bara när man räknar på heltidslöner.

Exempel: 
Fem personer arbetar heltid och tjänar 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 kr respektive 19.000. Lönesumman för dessa beräknas så här: 15.000 + 16.000 + 17.000 + 18.000 + 19.000 = 85 000. Medellönen blir då: 85.000/5 = 17.000.

Medianlön

För att kunna se en medianlön sorterar man alla löner från den lägsta till den högsta, där deltidslöner räknats upp från deltid till heltid. Medianlönen är den lön som ligger precis i mitten. Medianlönen visar att hälften tjänar mer och hälften mindre än detta belopp.

Exempel: 
Fem personer arbetar heltid och tjänar 16.000, 18.000, 17.000, 19.000 respektive 15.000 kr. Börja med att ordna lönerna i storleksordning: 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Medianlönen är då 17.000 kr eftersom det är den mittersta av lönerna.

Percentil

Den 10:e percentillönen är den lön som har egenskapen att 10 procent av alla löner är lägre och 90 procent av alla löner är högre än denna lön. På motsvarande sätt är den 90:e percentillönen den lön som har egenskapen att 90 procent av alla löner är lägre än denna lön, eller alternativt att 10 procent av alla löner är högre än denna lön. Lönespridningen visas ofta i så kallade box- eller låddiagram. Inom lådan finns 80 procent av personerna medan 10 procent finns till höger och 10 procent till vänster om lådan.