Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Nationella riktlinjer: ätstörningar

Publicerad: 2024-05-06 14:18

Idag publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar.

De är Socialstyrelsens första nationella riktlinjer om ätstörningar. Erbjud vård till fler – för fler typer av ätstörningar. Öka personalens kunskaper, och individanpassa vården. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om ätstörningar. Denna första version vänder sig till den som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården och i vissa fall socialtjänsten. Riktlinjerna tar främst upp ätstörningarna anorexi, bulimi, hetsätningsstörning och ARFID.

– Tandvårdens insatser är viktiga och det är mycket positivt att riktlinjerna lyfter vikten av munhälsan och samarbetet mellan hälso-och sjukvården samt tandvården, säger Fouzieh Eliassy, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

Nationella riktlinjer: ätstörningar

Nyhet