Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Isabelle Johansson, leg. tandhygienist och doktorand.

Isabelle Johansson blev årets STHF-stipendiat

Publicerad: 2024-05-08 14:38

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2024 gick till Isabelle Johansson, tandhygienist och doktorand På Göteborgs universitet. Stipendiet delades ut vid invigningen av årets TandhygienistDagar i Göteborg.

Titel på det aktuella doktorandprojektet är ”Äldre personers uppfattningar om munhälsa och assisterad munvård vid framtida omsorgsberoende – en intervjustudie.”

Projektet ingår som delstudie III i ett doktorandprojekt med titeln ”Oral hälsa och munvård hos äldre personer beroende av vård och omsorg.”

Syftet med intervjustudien är att beskriva äldre personers uppfattningar om munhälsa samt framtida behov och önskemål kring stöd med munvård från vård- och omsorgspersonal i samband med ett eventuellt omsorgsberoende.

Motiveringen lyder:

Projektet är mycket relevant för oral hälsa och tandhygienistens arbete med munhälsobedömningar inom uppsökande tandvård och i samtal med äldre personer på kliniken. En god oral hälsa är viktig genom hela livet, inte minst när den allmänna hälsan sviktar. Mycket tyder på att munhälsan hos äldre på vård- och omsorgsboenden i Sverige är eftersatt. Studien förväntas bidra till fördjupad förståelse av äldre personers uppfattningar om munhälsa och assisterad munvård samt ge vägledning i hur stödet från vård- och omsorgspersonal vid daglig munvård kan utformas. Detta kan leda till att äldre med omsorgsbehov ges förutsättningar att upprätthålla rutiner som kan främja god oral hälsa och i förlängningen förbättrad hälsa och livskvalitet. 

 

Nyhet Pressmeddelande Debatt