Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Koordinerade tidiga munhälsoinsatser saknas ofta i vård och omsorg

Publicerad: 2024-03-28 11:14

I Socialstyrelsens lägesrapport 2024 ”Vård och omsorg för äldre” framgår att munhälsan har förbättrats för äldre, främst genom att friska individer har fler kvarvarande tänder.

I sammanfattningen tar Socialstyrelsen bland annat upp att munhälsans betydelse för den allmänna hälsan och välbefinnandet ökar bland äldre personer med skörhet och funktionsnedsättning. Samhällets insatser för dessa målgrupper behöver därför planeras gemensamt av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Trots detta ser de att behovet av integrering av munhälsa inom vård och omsorg alltför sällan omfattar tidiga ändamålsenliga och koordinerade insatser där vård och omsorg arbetar tillsammans med tandvården.

Nyhet