Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

STHF på möte om estetiska injektioner

Publicerad: 2024-02-22 09:38

Lagen om kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar följs nu upp. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att analysera och följa upp vilka effekter lagen har haft och om den lett till en ökad patientsäkerhet som det var menat.

Lagen som började gälla i juli 2021 ska skydda personer som genomgår estetisk kirurgi eller estetisk behandling. Vårdpersonal som blev behörig att utföra estetiska injektioner var läkare, sjuksköterskor och tandläkare.

STHF mötte den 21 februari projektledaren på myndigheten för att redogöra för den hemställan som STHF tidigare lämnat till regeringen. Hemställan handlar om att även tandhygienister bör ingå i den begränsade grupp av legitimationsyrken som får utföra estetiska injektioner i ansiktet.

– Uppdraget som myndigheten har är mycket viktigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. STHF redogjorde för hur legitimerade tandhygienister kan bidra till att estetiska injektionsbehandlingar utförs på ett tryggt och patientsäkert sätt. Tandhygienisten utför redan i dag behandlingar inom tandvården som kräver injektioner och grundutbildningen ger förutsättningar att tillgodogöra sig den utbildning som behövs för att göra estetiska injektioner, säger Fouzieh Eliassy, ordförande i STHF, efter mötet.