Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Handlingsplan för hälsosamma matvanor

Samhället måste hjälpa oss äta hälsosammare

Publicerad: 2024-02-13 10:56

Ohälsosamma matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdom och flera olika cancerformer. Ungefär 14 000 dödsfall per år kan kopplas till vad vi äter, vilket motsvarar 15 procent av samtliga dödsfall i Sverige. Sveriges Tandhygienistförening har undertecknat ett förslag till handlingsplan med konkreta förslag som har stöd av såväl forskningen som svenska folket.

På befolkningsnivå beror det bland annat på överkonsumtion av energi, för lågt intag av fullkorn och baljväxter, samt för högt intag av salt, charkprodukter, rött kött och av livsmedel som innehåller mycket socker och fett men lite näring.

Förra veckan lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket en rapport som tagits fram på regeringens uppdrag. I rapporten föreslås mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion fram till år 2035. En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Återredovisning av regeringsuppdrag — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För att vi ska kunna nå målen behöver regeringen ta fram en handlingsplan för hälsosamma matvanor. Sveriges Tandhygienistförening har undertecknat det förslag till handlingsplan som Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden tagit fram, en handlingsplan med åtta konkreta förslag som har stöd av såväl forskningen som svenska folket.

Förslagen i handlingsplanen:

  1. Anta myndigheternas förslag till mål och ta fram en handlingsplan för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
  2. Förbjud reklam för ohälsosamma livsmedel som når barn
  3. Ta bort momsen på frukt och grönt
  4. Inför producentavgift på sockersötad dryck
  5. Obligatorisk märkning av hälsosam och ohälsosamma livsmedel
  6. Genomför ett saltsänkningsprogram
  7. Inför riktlinjer för försäljning av hälsosam mat i skattefinansierade lokaler där barn vistas
  8. Förbjud flerköpserbjudanden av ohälsosamma livsmedel

Läs rapporten Handlingsplan för hälsosamma matvanor här

Läs debattartikel i Altinget här