Logo Logga in Bli medlem

Valberedning och revisorer

SRAT:s valberedning förbereder förslag till förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer till förbundsmötet var tredje år.

Valberedningen

Nästa ordinarie förbundsmöte är 2024. Sammakallande för valberedningen är Anitha Wijkström. 

Auktoriserade revisorer

Ordinarie

Fredrik Sjölander, KPMG

1:e revisorssuppleant

Anders Taaler, KPMG

2:e revisorssuppleant

Knut Heilborn, KPMG