Logo Logga in Bli medlem
SRATs förbundsstyrelse

SRATs förbundsstyrelse. Bakre raden: Andreas Lövdahl, Camilla Robertsson, Ulf Ohlsson, Anders Jansson, Petra Strömberg, Eva Nordlund. Främre raden: Marie Wallman Andersson, Patrik Wikand, Magnus Nordström, Ulrika Guldstrand, Yvonne Nyblom, Ola Blomqvist. På bilden saknas Samer Sada. Foto: Stefan Bohlin .

Förbundsstyrelse

SRATs förbundsstyrelse, vald vid SRATs extra förbundsmöte den 22 oktober 2021.

Ordförande

Förbundsstyrelse

Magnus Nordström Ordförande
Utrikesdepartementet
084424463
magnus.nordstrom@srat.se

Presidium

Förbundsstyrelse

Ola Blomqvist 1:e vice ordförande

Ulrika Guldstrand 2:e vice ordförande

Förbundsstyrelse

Anders Jansson Ledamot

Andreas Lövdahl Ledamot

Eva Nordlund Ledamot

Yvonne Nyblom Ledamot

Ulf Ohlsson Ledamot

Camilla Robertsson Ledamot
Försvarsmakten HKV
087887632
camilla.robertsson@mil.se

Samer Sada Ledamot
Transportstyrelsen Norrköping
076-7211447
samer.sada.tj@gmail.com

Petra Strömberg Ledamot

Marie Wallman Andersson Ledamot
Region Kalmar län Sjukhuset Västervik
049086797
marie.wallmanandersson@regionkalmar.se

Patrik Wikand Ledamot