Hoppa till huvudinnehåll Flygteknikerna Logga in Bli medlem

Flygtekniker

Certifierade flygtekniker är den enda yrkeskategorin som får signera och ta ansvar för utförda inspektioner, felsökning samt funktionskontroller på flygplan och helikoptrar. Att certifiera allt tekniskt underhåll är en viktig del för att hålla flygplan och helikoptrar luftvärdiga.

Det krävs gedigen utbildning och praktik för att uppnå tillräckligt bred och detaljerad systemkunskap inom områden som avionik, aerodynamik, material, struktur, el, pneumatik, hydraulik, motor/framdrift med mera.  Förutom kunskap ställer yrket krav på stor ansvarskänsla och kommunikationsförmåga. Flygteknikern är ansvarig för att leda och koordinera arbetet som sedan ska certifieras av honom/henne. 

Flygtekniker kan exempelvis vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Efter ett visst antal flygtimmar eller kalenderdagar ska motorer, struktur och system på flygplan och helikoptrar ses över. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner eller modifieringar.

I den dagliga flygdriften är det flygteknikern som utför felsökning och ansvarar för korrigerande åtgärder utifrån piloternas felrapporter. Det kan exempelvis handla om att utföra tester för att finna orsaken till det rapporterade felet.

Det är endast flygtekniker som genom sin signatur kan certifiera utfört underhåll och reparationer på flygmaskiner. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att fastställa vem som utfört vilket arbetsmoment.