En rörelse för bättre villkor

Vad är ett sifferlöst avtal?

Ett kollektivavtal som inte sätter siffror eller procent för den årliga löneökningen brukar kallas för ”sifferlöst”. Det innebär att när de centrala parterna förhandlar om avtalet sätts ingen siffra eller nivå på hur stora löneökningarna på avtalet ska bli.

Sifferlösa avtal finns för många av SRAT:s medlemsgrupper, till exempel för
akademiker inom stat, region och kommunal sektor i kollektivavtalen RALS-T och HÖK-T. Syftet med att sätta lön utan centralt angivna nivåer är att inte lönesätta kollektivt utan individuellt. Du som har ett sifferlöst avtal ska lönesättas utifrån din utbildningsnivå, erfarenhet, kompetens och prestation på arbetsplatsen.