Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tandhygienistföretagare

Du som är egen företagare och medlem i STHF erbjuds också medlemskap i STHFs sektion för egna företagare.

Sveriges TandhygienistFöretagare

  • stödjer etablerade företagare
  • bevakar och driver aktuella frågor inom tandhygienistens verksamhetsområde som företagare, t ex arrenden, debitering, skatt och försäkringar
  • erbjuder diskussionsforum för egna företagare
  • är ett nätverk för att stärka egna företagare inom STHF
  • tecknar förmånliga avtal med syfte att rabattera inköp av dentalvaror och förbrukningsartiklar
  • erbjuder kursverksamhet inom aktuella ämnesområden för dig som legitimerad yrkesutövare. Vi erbjuder även kurser inom friskvård och hälsa.
  • Som medlem betalar du en årlig avgift till sektionen. 

Stadgar för STHF:s sektion för Egna företagare

Sektionens styrelse
Ordförande: Valentina Angelhov
Vice ordförande och sekreterare: Gunilla Rehnsbo
Kassör: Camilla Rosén
Medlemsansvarig: Benita Käld
Klubbmästare: Annica Langetun Henning

För ytterligare information och medlemsfrågor kontakta:

tandhygienistforetagarna@gmail.com

Följ oss på Facebook!

Nedan följer en förteckning över de skrifter som du som är medlem, och inloggad, kan ladda ned. Kunskapsdokumenten rör allt ifrån checklista om att starta eget, förenklad redovisning för enskilda näringsidkare, bokföring och dataskyddsförordningen - vad gäller för egenföretagare?

STHF:s dokument för nedladdning (lista dyker upp efter inloggning)