Varför medlem i STHF?

Drygt 80 % av Sveriges yrkesverksamma tandhygienisterna är medlemmar i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Gå med du med!

STHF verkar för dina intressen genom att

  • bevaka tandhygienisternas frågor och påverka dem genom remissvar och medverkan i referensgrupper
  • årligen arrangera TandhygienistDagarna och enstaka kurser
  • ge ut TandhygienistTidningen sex gånger per år
  • ge dig stöd och råd i yrkesfrågor

STHF är en medlemsförening inom SRAT, ett fackförbund som sköter den fackliga kärnverksamheten medan STHF ansvarar för de yrkesrelaterade frågorna och att stärka den egna professionen genom opinonsbildning och påverkansarbete.

Som medlem har du rätt att använda STHFs emblem/logotype på t ex skyltar, visitkort m.m, gärna i kombination med texten "medlem av".

Bli medlem

Hjälp oss att växa och bli ännu starkare! 

Värva en kollega! Den som vill bli medlem fyller i medlemsansökan och anger under ”Övriga upplysningar” vem som värvat. Som tack får du som värvat ett presentkort värt 500 kronor per värvad medlem, att använda på Bokus