Kontakt

Sveriges Tandhygienistförening
Box 1419
111 84 Stockholm
Tel 08-442 44 60
Fax 08-442 44 80
E-post info@tandhygienistforening.se

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 48

Förhandlare

Ann Garö
Maria Yngvesson
Frida Lingehall

Förbundsjurist

Sophie Silverryd

Assistent

Marie Samuels

Ordförande

Yvonne Nyblom

Vice ordförande, ekonomiansvarig

Ingela Jägestrand

Kommunikatör

Lena Munck