Akademiker i samhällsbärande professioner

Vem kan bli medlem

SRATs medlemmar finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Bland andra finns sex legitimationsyrken; audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Bland övriga medlemsgrupper finns diplomater, hälsoakademiker, trafikledare, lotsar samt kvalificerade specialister och handläggare inom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, PostNord, Trafikverket och Transportstyrelsen. Många är chefer och egenföretagare. Medlemmarna finns både inom offentlig och privat sektor.

SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT är ett av Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos medlemsförbund.

Statlig sektor

Du som exempelvis har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter, som specialist eller är chef.

Kommun/Region

Du som exempelvis arbetar som tandhygienist, audionom, logoped, barnmorska, optiker, perfusionist, podiater eller hälsovetare.

Privat sektor

Du som är specialist, kvalificerad handläggare eller chef, exempelvis tandhygienist, barnmorska, optiker, flygtekniker (EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B 1 eller B2), hälsovetare, trafikledare, logistiker, personalplanerare eller har annan akademisk utbildning på minst 120 p/180 hp.

Studerande

Du som studerar till audionom, barnmorska, hälsovetare, kiropraktor, logoped, optiker eller tandhygienist är välkommen som medlem.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se