Akademiker i samhällsbärande professioner

Valberedning och revisorer

Valberedning

SRAT:s valberedning förbereder förslag till förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer till förbundsmötet var tredje år.

Nästa ordinarie förbundsmöte är 2023. Sammakallande för valberedningen är Anitha Wijkström. 

Kontakta valberedningen:  anitha@mollbrinks.se

Auktoriserade revisorer

Ordinarie
Fredrik Sjölander, KPMG

1:e revisorssuppleant
Anders Taaler, KPMG

2:e revisorssuppleant
Knut Heilborn, KPMG