Akademiker i samhällsbärande professioner

Förbundsstyrelse

Vald vid SRATs extra förbundsmöte den 22 oktober 2021. Förbundsstyrelsen ska verkställa förbundsmötets beslut och genomföra åtgärder som främjar SRATs och föreningarnas intressen, samt leda SRATs verksamhet då förbundsmötet inte är samlat.

Bakre raden: Andreas Lövdahl. Camilla Robertsson, Ulf Ohlsson,
Anders Jansson, Petra Strömberg, Eva Nordlund.
Främre raden: Marie Wallman Andersson, Patrik Wikand, Magnus Nordström, Ulrika Guldstrand, Yvonne Nyblom, Ola Blomqvist.
På bilden saknas Samer Sada.
Foto: Stefan Bohlin  

Förbundsstyrelse

Magnus Nordström Ordförande
Utrikesdepartementet
084424463
magnus.nordstrom@srat.se

Förbundsstyrelse

Ola Blomqvist 1:e vice ordförande
Ulrika Guldstrand 2:e vice ordförande
Försäkringskassan
0706796737
ulrika.guldstrand@gmail.com

Förbundsstyrelse

Anders Jansson Ledamot
Arbetsförmedlingen HK
0702470853
anders.jansson@arbetsformedlingen.se
Andreas Lövdahl Ledamot
Egen Företagare
0704409044
ordforande@halsoakademikerna.se
Eva Nordlund Ledamot
BB Stockholm AB
0735618349
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se
Yvonne Nyblom Ledamot
Egen Företagare
0733666399
yvonne.nyblom@tandhygienistforening.se
Ulf Ohlsson Ledamot
PostNord Group AB
0104364065
ulf.olsson@postnord.com
Camilla Robertsson Ledamot
Försvarsmakten HKV
087887632
camilla.robertsson@mil.se
Samer Sada Ledamot
Transportstyrelsen Norrköping
076-7211447
samer.sada.tj@gmail.com
Petra Strömberg Ledamot
Kustbevakningen HK
0727436030
petra.stromberg@kustbevakningen.se
Marie Wallman Andersson Ledamot
Region Kalmar län Sjukhuset Västervik
049086797
marie.wallmanandersson@regionkalmar.se
Patrik Wikand Ledamot
Sjöfartsverket
0708633912
patrik.wikand@sjofartsverket.se