Akademiker i samhällsbärande professioner

Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken förhandlare som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.

Foton: Stefan Bohlin


A
nders Berndt

Förbundsdirektör
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Hanna Adlerteg-Melinder

Förhandlare
08-442 4468
hanna.adlerteg-melinder@srat.se

Amanda Backlund

Studenthandläggare
08-442 4485
amanda.backlund@srat.se


Ola Blomqvi
st

Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se

Christel Bridal

Förhandlare
08-442 4461
christel.bridal@srat.se

Jessica Carlberg

Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Fredrik Damm

Förhandlare
08-442 1861
fredrik.damm@srat.se

Mats Eriksson

Förhandlingschef
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se

Jonatan Holm

Förhandlare
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se

Sverker Jutvik

Förhandlare
08-442 4475
sverker.jutvik@srat.se


Sandra Kamlin

Chef Verksamhetsstöd
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se

Katarina Lundberg

Assistent - medlemsservice
08-442 1863
katarina.lundberg@srat.se

Susanne Rönngren

IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se


Marie 
Samuels

Assistent – medlemsservice
08-442 4471
marie.samuels@srat.se


Sop
hie Silverryd

Bitr förbundsdirektör & förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se


Amanda Sjöquist

Chef Kommunikation och påverkan
08-442 4479
amanda.sjoquist@srat.se


Henrik Sjösten

Bitr. förbundsjurist
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Stefan Strömqvist

Förhandlare
08-442 1862
stefan.stromqvist@srat.se


Mattias Torell

Bitr förhandlingschef
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Patricia Widergren

Opinionsbildare
08-442 1864
patricia.widergren@srat.se

Evalinn Wilke

Förhandlare - föräldraledig
08-442 4478
evalinn.wilke@srat.se

 

Anna Lundmark

Kommunikatör
08-442 4477
anna.lundmark@srat.se

 

Julia Nordin

Studenthandläggare
08-442 44 76
julia.nordin@srat.se