Akademiker i samhällsbärande professioner

Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken förhandlare som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.

Korttidspermittering

Du som är arbetsgivare och vill teckna avtal om korttidspermittering kan skicka din förhandlingsframställan till kansli@srat.se.

Har du frågor om tillämpningen av reglerna om korttidspermittering får du kontakta din arbetsgivarorganisation eller ta del av den information som finns på Tillväxtverkets webbplats.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge rådgivning åt dig som är arbetsgivare. Är du egenföretagare och medlem i SRAT, har du självklart möjlighet att kontakta oss för rådgivning.


   


A
nders Berndt

Förbundsdirektör
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Hanna Adlerteg

Förhandlare
08-442 4468
hanna.adlerteg@srat.se

Åsa Arkestål

Förhandlare
08-442 4464
asa.arkestal@srat.se


Mia Axelsson

Organisationsutvecklare & karriärcoach
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se

Amanda Backlund

Studenthandläggare
08-442 4485
amanda.backlund@srat.se


Ola Blomqvi
st

Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se

Christel Bridal

Förhandlare
08-442 4461
christel.bridal@srat.se

Jessica Carlberg

Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Fredrik Damm

Förhandlare
08-442 1861
fredrik.damm@srat.se

Mats Eriksson

Förhandlingschef
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se

Jonatan Holm

Förhandlare
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se

Sverker Jutvik

Förhandlare
08-442 4475
sverker.jutvik@srat.se


Sandra Kamlin

Redovisningsansvarig
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se

Katarina Lundberg

Assistent - medlemsservice
08-442 1863
katarina.lundberg@srat.se

Marie Norell

Kommunikatör
08-442 4477
marie.norell@srat.se

Susanne Rönngren

IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se


Marie 
Samuels

Assistent – medlemsservice
08-442 4471
marie.samuels@srat.se


Sop
hie Silverryd

Bitr förbundsdirektör & förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se


Henrik Sjösten

Förhandlare
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Stefan Strömqvist

Förhandlare
08-442 1862
stefan.stromqvist@srat.se


Mattias Torell

Bitr förhandlingschef
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Evalinn Wilke

Förhandlare
08-442 4478
evalinn.wilke@srat.se