Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken förhandlare som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.


Elisabeth Mohlkert
Förbundsdirektör
08-442 4465
elisabeth.mohlkert@srat.se


A
nders Berndt
Bitr förbundsdirektör/förhandlingschef privat sektor
08-442 4470
anders.berndt@srat.se


Mia Axelsson
Organisationsutvecklare & karriärcoach
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se


Axel Bergström
Studenthandläggare
08-442 4485
axel.bergstrom@srat.se


Ola Blomqvi
st
Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se


Len
a Busck
Förhandlare
08-442 4468
lena.busck@srat.se


Jessica Carlberg
Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Mats Eriksson
Förhandlingschef offentlig sektor
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se


Ann Garö
Förhandlare
08-442 4479
ann.garo@srat.se

Sverker Jutvik
Förhandlare
08-442 4475
sverker.jutvik@srat.se


Sandra Kamlin
Redovisningsansvarig
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se


Frida Linge
hall
Förhandlare
08-442 4478
frida.lingehall@srat.se


Marie 
Norell
Kommunikatör
08-442 4477
marie.norell@srat.se

Susanne Rönngren
IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se


Marie 
Samuels
Assistent – medlemsservice och STHF
08-442 4471
marie.samuels@srat.se


Sop
hie Silverryd
Förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se


Henrik Sjösten

Förhandlare
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se


Mattias Torell
Förhandlare
08-442 4467
mattias.torell@srat.se


Mari
a Yngvesson
Förhandlare
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se