Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Flygtekniker
"We keep them flying"

Nyheter

01 juni 2021, 14:02

Flygtekniker - ett yrke för dig?

Hör Lukas berätta om flygteknikeryrket.

24 december 2020, 00:00

Intervju

Delta i viktig forskning om flygtekniker.

18 december 2020, 18:16

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

   

Många förmåner i ditt medlemskap

Medlemstidningen

We keep them flying... Safely!

Aktuella yrkesfrågor, regelfrågor och reportage från lokalavdelningarna.