Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Flygtekniker
"We keep them flying"

Nyheter

03 juli 2020, 11:00

Annons helikoptertekniker

SLA söker helikoptertekniker

08 juni 2020, 11:05

Coronainfo

På SRAT:s hemsida finns en hel del information om Corona, korttidspermittering och annat.

08 april 2020, 14:24

Flyget i fritt fall

Flygbolaget BRA är nu i företagsrekonstruktion. Målet är att återgå i en livskraftig form till...

   

Många förmåner i ditt medlemskap

Medlemstidningen

We keep them flying... Safely!

Aktuella yrkesfrågor, regelfrågor och reportage från lokalavdelningarna.