Audio-
nomernas egen yrkesförening

Audionom-
priset

Audionomens roll - nu och i framtiden

Har du hört vad en audionom kan göra?

Många förmåner i ditt medlemskap

Nyheter

Audionompriset 2017

2017-09-25 10:04

2017 års audionompris går till Birgitta Johansson, Hörselvården i Värmland.

Rapport från senaste styrelsemötet

2017-06-28 08:16

Sammanfattning från styrelsemöte den 29 maj.

Dolda arbetsuppgifter behöver komma upp i ljuset

2017-06-01 15:38

På flygplan ombeds föräldrar att först trä på sig syrgasmasken för att sedan sätta masken på...

Eva fick årets Hedersgaffel som främsta audionom

2016-06-01 10:35

I 14 år har Eva Jonsson, medlem i SRAT-Audionomerna, arbetat som audionom på Växjö lasarett, nume...

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering

maj
14

14 maj 2018

Årsmöte

Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

maj
14

14 maj 2018, 09:30 – 16:00

Temadag 2018: Audionomens roll - nu och i framtiden

Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Audionomerna - en del av SRAT