En del av SRAT

Audio-
nomernas egen yrkesförening

Audionom-
priset

Många förmåner i ditt medlemskap

Vad kan en audionom göra?

Nyheter

22 juni 2020, 10:22

Temadagen 2020

Vi har haft vår Temadag 2020 den 3 mars i Turionhuset, Göteborg! Här jobbar ca 80 audionomer. Tem...

22 juni 2020, 10:22

Styrelsen 2020

Årsmötet innebär ju också ett skifte i styrelsen. Därför riktas ett särskilt tack till avgående...

11 mars 2019, 15:52

Temadagen 2019

Den 4 mars gick temadagen 2019 av stapeln i Stockholm. Temat var "Audionomer utanför boxen".

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering

Audionomerna - en del av SRAT