En del av SRAT
Kvinna som är audionom står på sin arbetsplats Kvinna som är audionom står på sin arbetsplats
Kvinna som är audionom står på sin arbetsplats

Audio-
nomernas egen förening

Audionom-
priset

Många förmåner i ditt medlemskap

Nyheter

08 mars 2021, 09:20

Styrelsen 2021

Årsmötet innebär ju också ett skifte i styrelsen. Därför riktas ett särskilt tack till avgående...

15 januari 2021, 07:04

Save the date - Temadagen 2022

Välkommen till den digitala Temadagen 2022!

30 juni 2020, 14:01

Nyhetsbrev Sommar 2020

Glad sommar till alla våra medlemmar!

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering

Börja studera till audionom?

Utbildningen finns i Örebro, Stockholm, Göteborg och Lund. Grundutbildningen är tre år och ger dig en kandidatexamen i audiologi. Efter godkänd examen kan du få din legitimation som färdig audionom.