En del av SRAT

Audio-
nomernas egen yrkesförening

Audionom-
priset

Många förmåner i ditt medlemskap

Vad kan en audionom göra?

Nyheter

30 juni 2020, 14:01

Nyhetsbrev Sommar 2020

Glad sommar till alla våra medlemmar!

30 april 2020, 13:57

Nyhetsbrev April 2020

I Corona-tider kommer även nyhetsbrev fram…

16 mars 2020, 10:22

Styrelsen 2020

Årsmötet innebär ju också ett skifte i styrelsen. Därför riktas ett särskilt tack till avgående...

Fakta om hörsel

Ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 110 år uppger att de har problem med hörseln. Detta innebär i siffror 1.287.000 personer (SCB 2008) som rapporterar att de har problem att höra vad som sägs i samtal med flera personer. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder. Den som upplever problem med sin hörsel bör överväga att få den kontrollerad hos en legitimerad audionom.

De vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel:

  • medfödd skada/ärftlighet
  • stigande ålder
  • bullerexponering

Audionomerna - en del av SRAT