Logo Logga in Bli medlem

Om yrket

Som audionom arbetar du självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med hörselskador. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering/rehabilitering av hörselskadade barn/vuxna. Intresse för teknik, medicin och människor är bra förutsättningar.

Var och hur kan man arbeta

Audionomens yrke innefattar en integrerad tillämpning av tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet.

I arbetsuppgifterna ingår också att förebygga uppkomsten av hörselskador. I arbetet ingår samtal och vägledning om psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Ett terapeutiskt förhållningssätt i audionomens yrkesutövning är därför av stor vikt. Med den tekniska kompetensen som grund har audionomen även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning såväl individuellt som i grupp.

Audionomer är till stor del anställda i landstingens sjukvårds/rehabverksamhet. Ett mindre antal audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Utöver landstingen arbetar audionomer inom privat hörselvård, som anställd eller i eget företag, några audionomer arbetar på arbetsföremdlingen. Ett fåtal arbetar med forskning/ utveckling inom hörapparatindustrin.

Inom de företag som utvecklar och säljer hörapparater och andra hörhjälpmedel finns ett mindre antal audionomer anställda som produktspecialister.

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Socialstyrelsen har tagit fram regler som tydliggör vem som får göra vad och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Läs mer här: Vem får göra vad?- Socialstyrselsen

 

 

+ länk till informationsmaterial