Hoppa till huvudinnehåll Audionomerna Logga in Bli medlem

Utbildning

Audionomprogrammet, 180 hp (tre år), har huvudämnet audiologi/hörselvetenskap. Till huvudämnet kopplas kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

Audionomprogrammet, 180 hp (tre år), har huvudämnet audiologi/hörselvetenskap. Till huvudämnet kopplas kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

I huvudämnet ingår följande:

  • Vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.

Övriga ämnen som ingår: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik, audiologisk counseling

Utbildningens längd

Grundutbildningen är kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. Efter utbildningen söker du legitimation hos Socialstyrelsen. 

Inriktningar & vidareutbildning

På alla studierorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att doktorera inom audiologins område.

Här kan du studera

Vid universiteten i Stockholm (KI), Göteborg, Lund och Örebro. Mer information på www.studera.nu