Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Medlemsinformation gällande Vårdförbundets blockad och strejk

Här hittar du aktuell information för dig som är medlem i SRAT gällande Vårdförbundets pågående blockad och strejk. Sidan uppdateras löpande.

För att du inte ska riskera att missa viktiga informationsutskick från oss, se till att du har rätt mejladress registrerad hos oss. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att logga in på Min sida.

SRAT är neutrala

SRATs medlemmar är neutrala i den pågående konflikten mellan Vårdförbundet och SKR. Detta har vi meddelat SKR och Vårdförbundet. Det innebär att du som SRAT-medlem jobbar på som vanligt på ditt schema. Läs mer om neutralitetsrätt längre ned på sidan.

 

Detta får du som SRAT-medlem göra:

  • Arbeta färdigt dina egna arbetsuppgifter på mertid eller övertid om det behövs.

  • Ta extra pass för att kollega VABar eller är sjuk. Däremot får du inte ta pass som en konfliktande kollega skulle ha gjort på övertid. Övertid ska alltid som regel vara beordrad.

  • På ordinarie arbetstid står du till arbetsgivarens förfogande och löser de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen oavsett vem som egentligen skulle ha utfört dem.

  • Arbeta övertid eller mertid om det är arbetsuppgifter som inte skulle ha gjorts av konfliktande kollega.

Detta får du som SRAT-medlem INTE göra:

  • Jobba mertid eller övertid för att utföra en konfliktande kollegas arbetsuppgifter som den kollegan egentligen skulle ha gjort på mertid eller övertid.

  • Ta extra pass för att den konfliktande kollegan som skulle ha tagit passet skulle göra det på mertid eller övertid vilket nu inte går på grund av blockaden.

Om arbetsgivaren beordrar dig att täcka upp för en konfliktande medlem i Vårdförbundet?

Påminn arbetsgivaren om vår neutralitet. Om arbetsgivaren insisterar, ska du inte riskera arbetsvägran. Ta arbetspasset eller utför arbetsuppgiften och lämna samtidigt över den här informationen till arbetsgivaren.

Det har arbetsgivaren rätt att göra

Arbetsgivaren är ansvarig för att lösa situationen på arbetsplatsen när det gäller personal och verksamhetens fortlöpande. Det innebär att arbetsgivaren kan arbetsleda de anställda som inte omfattas av konflikten med konsekvensen att arbetsomständigheterna inte är helt identiska med hur det såg ut innan konflikten. Scheman kan ändras, semesterbeslut kan påverkas, övertidsuttaget kan öka med mera.

Däremot kan inte du och andra SRAT-medlemmar användas för att exempelvis ersätta strejkande sjuksköterskor i arbetsuppgifter som de skulle ha utfört, dvs strejkbryteri. Har du en strejkande kollega kan inte patientgenomströmningen på mottagningen vara den samma som innan, det ligger i sakens natur.

Vem har rätt till strejkersättning?

Det är medlemmar i ett förbund som tas ut i strejk och inte en arbetsplats. Du som SRAT-medlem utför dina arbetsuppgifter som tidigare och uppbär din vanliga lön. De som strejkar har i så fall strejkersättning som det strejkande förbundet får finansiera åt medlemmen. Ersättningsnivån beslutar strejkande förbund om.

Vad gäller för andra fackförbund?

Alla andra centrala arbetstagarparter har tecknat kollektivavtal utifrån den lägesbedömning och de yrkanden som de drev i avtalsrörelsen 2024. Vad organisationerna vill driva i avtalsrörelsen 2025 är en enskild fråga för varje enskild organisations interna process.

När är en konfliktåtgärd samhällsfarlig?

En konfliktåtgärd kan i vissa fall anses vara samhällsfarlig då det kan anses vara fara för liv och hälsa. Skulle en sådan situation uppstå har en central nämnd tillsatts för att avgöra dessa frågor.

 

Logga in och läs mer

Skyddsreglerna gäller

Vad roligt att du är intresserad av informationen på vår webbplats! För att läsa mer behöver du vara medlem och logga in. Viss information är enbart tillgänglig för dig som är förtroendevald. Har du problem med att logga in? Hör av dig till kansli@srat.se.

Om övertid

Vad roligt att du är intresserad av informationen på vår webbplats! För att läsa mer behöver du vara medlem och logga in. Viss information är enbart tillgänglig för dig som är förtroendevald. Har du problem med att logga in? Hör av dig till kansli@srat.se.

Schemaändring - förskjuten arbetstid

Vad roligt att du är intresserad av informationen på vår webbplats! För att läsa mer behöver du vara medlem och logga in. Viss information är enbart tillgänglig för dig som är förtroendevald. Har du problem med att logga in? Hör av dig till kansli@srat.se.

Beslutad semester

Vad roligt att du är intresserad av informationen på vår webbplats! För att läsa mer behöver du vara medlem och logga in. Viss information är enbart tillgänglig för dig som är förtroendevald. Har du problem med att logga in? Hör av dig till kansli@srat.se.

 

Frågor och svar från SKR

Vad innebär neutralitetsrätt?

En arbetstagare som står utanför konflikten har rätt att vara neutral. Arbetstagaren är därför inte skyldig att utföra arbete som är föremål för tillåtna stridsåtgärder, alltså att till exempel arbeta övertid eller förflyttas för att täcka upp för en kollega som strejkar.

Den som står utanför en konflikt ska däremot fullgöra sina vanliga åligganden och har inte rätt att åsidosätta sina skyldigheter på grund av exempelvis sympati med strejkande kollegor, se KHA § 26. En arbetstagare som är oorganiserad eller med i en annan facklig organisation, ska alltså utföra sitt vanliga arbete även om det sker på en arbetsplats där medlemmar i de fack som är i konflikt strejkar.

Arbetsgivaren är fri att under konflikt begära att en arbetstagare som står utanför konflikten tillfälligt går in och arbetar istället för den som strejkar eller utökar arbetstiden utöver den normala, i enlighet med de regler som annars gäller. Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL ska fullgöras i förekommande fall. En arbetstagare som står utanför konflikten har dock rätt att neka med hänvisning till sin neutralitetsrätt se ovan.

Källa och text: SKR Frågor och svar. Uppdaterad: 15 april 2024. 

Kan arbetstagarorganisationen ta ut andra än sina medlemmar i stridsåtgärder? 

Arbetstagarorganisationen kan varsla om stridsåtgärderstrejk även för arbetstagare som är oorganiserad eller som är medlem i en organisation som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. Arbetstagaren får dock själv välja om han eller hon vill delta i konflikten. Arbetstagarorganisationen kan inte tvinga dessa arbetstagare att delta i stridsåtgärderna.

För arbetstagare som är medlem i en organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren gäller fredsplikt så länge inte den organisationen beslutar om sympatiåtgärder. Den som står utanför en konflikt ska fullgöra sina vanliga åligganden och har inte rätt att åsidosätta sina skyldigheter på grund av exempelvis sympati med kollegor som är uttagna i stridsåtgärder.

Källa och text: SKR Frågor och svar. Uppdaterad: 23 april 2024

Läs mer

SRATs nyheter om konflikten

Detta har hänt

28 maj 2024

Vårdförbundet utökar sitt varsel om strejk

21 maj 2024

Vårdförbundet varslar om strejk.

20 maj 2024 

Det utökade varslet som Vårdförbundet lagt utlöstes. Det innebär att ett antal kommuner nu också berörs av konflikten.

6 maj 2024

Vårdförbundet varslar om utökad övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Det innebär att ett antal kommuner nu också berörs av konflikten.

25 april 2024

Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad bryter ut.

12 april 2024

Vårdförbundet varslar om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad.

Vad innebär strejk och konflikt?

När fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer inte kommer överens kan det behövas åtgärder. Vad innebär varsel och konflikt?

Läs mer här

Kontakt

  • Vid frågor kontakta SRATs kansli på 08-442 44 60 måndag-fredag 08.00-16.30.

  • Vid akuta frågor (tex beordran till strejkbryteri) utanför kontorstid mejla oss på kansli@srat.se så ringer vi dig direkt på morgonen nästkommande arbetsdag.