Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
Bild på ett utropstecken

Vårdförbundet klara med nytt avtal

Publicerad: 2024-07-01 13:25

Konflikten mellan Vårdförbundet och arbetsgivarparterna SKR och Sobona är över sedan 28 juni. Fack och arbetsgivare är överens om ett nytt avtal som gäller för Vårdförbundets medlemmar fram till 31 mars 2025.

Avtalet innehåller en arbetstidsförändring som betalats via 0,25 procent inom deras löneavtal. Det garanterade utfallet för Vårdförbundets medlemmar landar därför på 3,05 procent och retroaktivitet för deras nya löner gäller från den 28 juni 2024. Avtalet innebär inte en individgaranti utan utfallet är på kollektivet som omfattas av löneavtalet.

Vad gäller för mig som är medlem i SRAT?

Du som är medlem i SRAT och jobbar i kommun eller region omfattas av kollektivavtalet HÖK T.

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, blev överens med SKR och Sobona om det nya avtal redan före påsk. Du som är medlem i SRAT har rätt till retroaktiv lön från den 1 april 2024 enligt detta avtal. Om du har frågor om ditt nya avtal så hör av dig till kansli@srat.se

Vårt avtal ger dig en tydlig koppling mellan prestation och lön. Välkända och tydliga lönekriterier ska finnas för dig. I HÖK T är en viktig princip att du som presterar goda resultat och bidrar till stabilitet och verksamhetsutveckling ska få en bra löneutveckling. Vi är också överens med arbetsgivarparterna om att vidareutveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet ”friskfaktorer” och starta ett arbete för att särskilt fokusera på chefers arbetsmiljö. 

Friskare arbetsplatser behövs i vården

- Många av våra medlemmar upplever en alltmer pressad arbetsmiljö, säger Mattias Torell, SRATs biträdande förhandlingschef. Men du som gör karriär inom vårdens yrken ska inte betala med din egen hälsa! Politiker både lokalt och centralt behöver ta ansvar för att förbättra arbetssituationen inom vården i Sverige. Relationen mellan arbetsuppgifter och tidsmått måste förändras för att vi ska få friskare arbetsplatser. Annars blir det svårt att hitta och behålla en bredd av kompetenser i hälso- och sjukvården.

Kort om Vårdförbundets nya avtal

Vårdförbundet och SKR och Sobona är överens om att förändra arbetstidsmåtten. Detta ska inte gälla alla medlemmar utan bara för anställda som arbetar natt, natt till viss del natt eller där nattjänstgöring kopplas samman med rotationstjänstgöring.

Arbetstidsförändringen betalas av hela medlemskollektivet med motsvarande 0,25 procent inom deras löneavtal.

Det garanterade löneutfallet för Vårdförbundets medlemmar landar på 3,05 procent. Retroaktiv lön ska betalas från den 28 juni 2024. Inom löneutrymmet ska särskilt yrkesskickliga fortsatt prioriteras.

Om SRATs avtal

Kort om avtalet mellan AkademikerAlliansen, Sobona och SKR

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö
 • En bättre avtalslösning gällande individuella överenskommelser om inlöst övertid
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
 • Villkor om bibehållen lön under första utryckningstimmen in i AB för de som är Räddningstjänst i Beredskap (RiB)
 • Fördelar och möjligheter i avtalets ska lyftas fram och göras kända fördelar lokalt
 • OB-tilläggen höjs i nivå med industrimärket  
Till nyhet om avtalet, publicerad 28 mars 2024

 

Läs mer

Viktig information till dig som är förtroendevald

Vårdförbundet har ett nytt avtal sedan 28 juni. Vad gäller för våra medlemmar och ser arbetet ut framåt?

Här hittar du som är förtroendevald inom kommun, region eller på Sobona företag viktig information - och en sommarhälsning - från SRATs biträdande förhandlingschef Mattias Torell.

Vårdförbundets nya avtal - information för dig som förtroendevald