Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Foto: Unsplash

Nytt avtal för dig inom kommun och region

Publicerad: 2024-03-28 17:02

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår som ett av 16 Saco-förbund, är överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om förbättringar när det gäller löneprocesser och arbetsmiljö.

Det nya avtalet ger stärkta möjligheter till kompetensutveckling, framförallt för dig som arbetar i ett legitimationsyrke. Du som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärkta möjligheter till övertidsersättning genom förändringar i reglerna om förskjuten arbetstid.

- Jag är en stolt, men lite sliten, förhandlare idag, säger Mattias Torell, SRAT. Vi har på flera sätt jobbat intensivt med detta sedan årsskiftet och fått gehör för en rad förbättringar för våra medlemmar. Det känns fint att det nya avtalet förstärker individers villkor. Det gäller till exempel kring kompetensutveckling och starkare möjligheter till övertidsersättning för alla som jobbar i verksamheter som är öppna under dygnets alla timmar. Det är också bra att avtalet blivit tydligare gällande individuella överenskommelser om inlöst övertid. Det är en angelägen fråga som vi drivit länge.

Fack och arbetsgivare är också överens med arbetsgivarparterna om att vidareutveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet ”friskfaktorer” och starta ett arbete för att särskilt fokusera på chefers arbetsmiljö. AkademikerAlliansen har lyft fram att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Nu är parterna överens om att fortsätta arbetet i olika former. En arbetsgrupp ska bildas och få uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn.

Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska genomföra en grundlig och långsiktig översyn av arbetstidsreglerna.

Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

Kort om avtalet mellan AkademikerAlliansen, Sobona och SKR

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö
 • En bättre avtalslösning gällande individuella överenskommelser om inlöst övertid
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
 • Villkor om bibehållen lön under första utryckningstimmen in i AB för de som är Räddningstjänst i Beredskap (RiB)
 • Fördelar och möjligheter i avtalets ska lyftas fram och göras kända fördelar lokalt
 • OB-tilläggen höjs i nivå med industrimärket  

 

Nyhet Avtal